สถิตินี้รวบรวมมาจาก http://community.nvda-project.org/usersByCountry.html ซึ่งเป็นสถิติการใช้ NVDA จากผู้ใช้ทั่วโลก นับเป็นรายวัน

โดยที่สถิตินี้นับจากการติดต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อเช็กอัพเดตของโปรแกรม NVDA ดังนั้นยอดผู้ใช้นี้อาจไม่ตรงกับความเป็นจริง 100% เพราะอาจมีผู้ใช้ที่ปิดฟีเจอร์ auto update ไว้ หรือใช้งานโดยไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ต

ปี 2564

จำนวนผู้ใช้ วันที่ เดือน
267 1 มกราคม
260 2 มกราคม
260 3 มกราคม
261 4 มกราคม
264 5 มกราคม
266 6 มกราคม
279 7 มกราคม
293 8 มกราคม
302 9 มกราคม
306 10 มกราคม
308 11 มกราคม
314 12 มกราคม
320 13 มกราคม
324 14 มกราคม
326 15 มกราคม
335 16 มกราคม
336 17 มกราคม
336 18 มกราคม
337 19 มกราคม
341 20 มกราคม
347 21 มกราคม
351 22 มกราคม
344 23 มกราคม
347 24 มกราคม
337 25 มกราคม
340 26 มกราคม
339 27 มกราคม
340 28 มกราคม
341 29 มกราคม
343 30 มกราคม
338 31 มกราคม

สถิติย้อนหลัง