สถิตินี้รวบรวมมาจาก http://community.nvda-project.org/usersByCountry.html ซึ่งเป็นสถิติการใช้ NVDA จากผู้ใช้ทั่วโลก นับเป็นรายวัน

โดยที่สถิตินี้นับจากการติดต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อเช็กอัพเดตของโปรแกรม NVDA ดังนั้นยอดผู้ใช้นี้อาจไม่ตรงกับความเป็นจริง 100% เพราะอาจมีผู้ใช้ที่ปิดฟีเจอร์ auto update ไว้ หรือใช้งานโดยไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ต

ปี 2567

จำนวนผู้ใช้ วันที่ เดือน
336 1 มกราคม
320 2 มกราคม
323 3 มกราคม
330 4 มกราคม
340 5 มกราคม
354 6 มกราคม
362 7 มกราคม
380 8 มกราคม
390 9 มกราคม
388 10 มกราคม
389 11 มกราคม
386 12 มกราคม
384 13 มกราคม
381 14 มกราคม
388 15 มกราคม
385 16 มกราคม
387 17 มกราคม
387 18 มกราคม
393 19 มกราคม
395 20 มกราคม
396 21 มกราคม
393 22 มกราคม
395 23 มกราคม
395 24 มกราคม
393 25 มกราคม
390 26 มกราคม
393 27 มกราคม
393 28 มกราคม
390 29 มกราคม
392 30 มกราคม
399 31 มกราคม
399 1 กุมภาพันธ์
403 2 กุมภาพันธ์
397 3 กุมภาพันธ์
396 4 กุมภาพันธ์
394 5 กุมภาพันธ์
397 6 กุมภาพันธ์
392 7 กุมภาพันธ์
392 8 กุมภาพันธ์
387 9 กุมภาพันธ์
383 10 กุมภาพันธ์
380 11 กุมภาพันธ์
378 12 กุมภาพันธ์
373 13 กุมภาพันธ์
368 14 กุมภาพันธ์
370 15 กุมภาพันธ์
369 16 กุมภาพันธ์
373 17 กุมภาพันธ์
383 18 กุมภาพันธ์
386 19 กุมภาพันธ์
387 20 กุมภาพันธ์
385 21 กุมภาพันธ์
377 22 กุมภาพันธ์
380 23 กุมภาพันธ์
382 24 กุมภาพันธ์
372 25 กุมภาพันธ์
362 26 กุมภาพันธ์
364 27 กุมภาพันธ์
366 28 กุมภาพันธ์
373 29 กุมภาพันธ์
379 1 มีนาคม
372 2 มีนาคม
378 3 มีนาคม
385 4 มีนาคม
385 5 มีนาคม
386 6 มีนาคม
386 7 มีนาคม
380 8 มีนาคม
380 9 มีนาคม
378 10 มีนาคม
377 11 มีนาคม
376 12 มีนาคม
373 13 มีนาคม
370 14 มีนาคม
368 15 มีนาคม
364 16 มีนาคม
360 17 มีนาคม
360 18 มีนาคม
356 19 มีนาคม
353 20 มีนาคม
351 21 มีนาคม
346 22 มีนาคม
345 23 มีนาคม
349 24 มีนาคม
344 25 มีนาคม
341 26 มีนาคม
341 26 มีนาคม
335 28 มีนาคม
332 29 มีนาคม
332 30 มีนาคม
325 31 มีนาคม
315 1 เมษายน
315 2 เมษายน
322 3 เมษายน
330 4 เมษายน
333 5 เมษายน
333 6 เมษายน
338 7 เมษายน
339 8 เมษายน
340 9 เมษายน
331 10 เมษายน
326 11 เมษายน
325 12 เมษายน
320 13 เมษายน
318 14 เมษายน
314 15 เมษายน
304 16 เมษายน
304 17 เมษายน
298 18 เมษายน
296 19 เมษายน
300 20 เมษายน
296 21 เมษายน
304 22 เมษายน
306 23 เมษายน
302 24 เมษายน
300 25 เมษายน
297 26 เมษายน
294 27 เมษายน
294 28 เมษายน
293 29 เมษายน
294 30 เมษายน

สถิติย้อนหลัง

และสำหรับคนที่ต้องการดาวน์โหลดข้อมูลย้อนหลังทั้งหมดเพื่อใช้ในการประมวลผล เราได้จัดทำข้อมูลในรูปแบบ Google Sheet ไว้ให้ ซึ่งสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้จาก Google Sheet สถิติผู้ใช้งาน NVDA ในประเทศไทย รวบรวมโดย NVDA.in.th