สถิตินี้รวบรวมมาจาก http://community.nvda-project.org/usersByCountry.html ซึ่งเป็นสถิติการใช้ NVDA จากผู้ใช้ทั่วโลก นับเป็นรายวัน

โดยที่สถิตินี้นับจากการติดต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อเช็กอัพเดตของโปรแกรม NVDA ดังนั้นยอดผู้ใช้นี้อาจไม่ตรงกับความเป็นจริง 100% เพราะอาจมีผู้ใช้ที่ปิดฟีเจอร์ auto update ไว้ หรือใช้งานโดยไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ต

ปี 2559

จำนวนผู้ใช้ วันที่ เดือน
145 1 มกราคม
140 2 มกราคม
135 3 มกราคม
130 4 มกราคม
134 5 มกราคม
142 6 มกราคม
156 7 มกราคม
163 8 มกราคม
171 9 มกราคม
171 10 มกราคม
172 11 มกราคม
170 12 มกราคม
169 13 มกราคม
169 14 มกราคม
167 15 มกราคม
172 16 มกราคม
174 17 มกราคม
171 18 มกราคม
171 19 มกราคม
171 20 มกราคม
171 21 มกราคม
173 22 มกราคม
171 23 มกราคม
168 24 มกราคม
169 25 มกราคม
170 26 มกราคม
176 27 มกราคม
173 28 มกราคม
175 29 มกราคม
178 30 มกราคม
181 31 มกราคม
178 1 กุมภาพันธ์
176 2 กุมภาพันธ์
178 3 กุมภาพันธ์
180 4 กุมภาพันธ์
184 5 กุมภาพันธ์
184 6 กุมภาพันธ์
185 7 กุมภาพันธ์
180 8 กุมภาพันธ์
175 9 กุมภาพันธ์
174 10 กุมภาพันธ์
172 11 กุมภาพันธ์
170 12 กุมภาพันธ์
171 3 กุมภาพันธ์
169 14 กุมภาพันธ์
167 15 กุมภาพันธ์
164 16 กุมภาพันธ์
165 17 กุมภาพันธ์
165 18 กุมภาพันธ์
169 19 กุมภาพันธ์
172 20 กุมภาพันธ์
172 21 กุมภาพันธ์
169 22 กุมภาพันธ์
167 23 กุมภาพันธ์
165 24 กุมภาพันธ์
163 25 กุมภาพันธ์
164 26 กุมภาพันธ์
170 27 กุมภาพันธ์
170 28 กุมภาพันธ์
175 29 กุมภาพันธ์
176 1 มีนาคม
175 2 มีนาคม
182 3 มีนาคม
185 4 มีนาคม
184 5 มีนาคม
182 6 มีนาคม
181 7 มีนาคม
180 8 มีนาคม
180 9 มีนาคม
179 10 มีนาคม
179 11 มีนาคม
180 12 มีนาคม
178 13 มีนาคม
173 14 มีนาคม
173 15 มีนาคม
169 16 มีนาคม
165 17 มีนาคม
162 18 มีนาคม
162 19 มีนาคม
163 20 มีนาคม
162 21 มีนาคม
161 22 มีนาคม
161 23 มีนาคม
166 24 มีนาคม
169 25 มีนาคม
173 26 มีนาคม
176 27 มีนาคม
176 28 มีนาคม
175 29 มีนาคม
174 30 มีนาคม
171 31 มีนาคม
168 1 เมษายน
166 2 เมษายน
164 3 เมษายน
162 4 เมษายน
159 5 เมษายน
155 6 เมษายน
155 7 เมษายน
155 8 เมษายน
154 9 เมษายน
151 10 เมษายน
155 11 เมษายน
158 12 เมษายน
151 13 เมษายน
146 14 เมษายน
138 15 เมษายน
134 16 เมษายน
133 17 เมษายน
130 18 เมษายน
134 19 เมษายน
143 20 เมษายน
147 21 เมษายน
152 22 เมษายน
154 23 เมษายน
157 24 เมษายน
143 25 เมษายน
124 26 เมษายน
55 27 เมษายน
30 6 พฤษภาคม
91 7 พฤษภาคม
107 8 พฤษภาคม
124 9 พฤษภาคม
137 10 พฤษภาคม
147 11 พฤษภาคม
152 12 พฤษภาคม
167 13 พฤษภาคม
165 14 พฤษภาคม
165 15 พฤษภาคม
164 16 พฤษภาคม
164 17 พฤษภาคม
166 18 พฤษภาคม
171 19 พฤษภาคม
167 20 พฤษภาคม
168 21 พฤษภาคม
167 22 พฤษภาคม
170 23 พฤษภาคม
172 24 พฤษภาคม
171 25 พฤษภาคม
174 26 พฤษภาคม
181 27 พฤษภาคม
187 28 พฤษภาคม
188 29 พฤษภาคม
189 30 พฤษภาคม
190 31 พฤษภาคม
193 1 มิถุนายน
198 2 มิถุนายน
197 3 มิถุนายน
197 4 มิถุนายน
191 5 มิถุนายน
187 6 มิถุนายน
187 7 มิถุนายน
182 8 มิถุนายน
179 9 มิถุนายน
187 10 มิถุนายน
191 11 มิถุนายน
194 12 มิถุนายน
190 13 มิถุนายน
191 14 มิถุนายน
195 15 มิถุนายน
195 16 มิถุนายน
195 17 มิถุนายน
198 18 มิถุนายน
196 19 มิถุนายน
195 20 มิถุนายน
197 21 มิถุนายน
197 22 มิถุนายน
183 23 มิถุนายน
189 24 มิถุนายน
192 25 มิถุนายน
193 26 มิถุนายน
191 27 มิถุนายน
190 28 มิถุนายน
194 29 มิถุนายน
200 30 มิถุนายน
205 1 กรกฎาคม
218 2 กรกฎาคม
218 3 กรกฎาคม
209 4 กรกฎาคม
209 5 กรกฎาคม
209 6 กรกฎาคม
209 7 กรกฎาคม
207 8 กรกฎาคม
198 9 กรกฎาคม
200 10 กรกฎาคม
196 11 กรกฎาคม
196 12 กรกฎาคม
196 13 กรกฎาคม
195 14 กรกฎาคม
200 15 กรกฎาคม
197 16 กรกฎาคม
195 17 กรกฎาคม
182 18 กรกฎาคม
166 19 กรกฎาคม
157 20 กรกฎาคม
158 21 กรกฎาคม
156 22 กรกฎาคม
161 23 กรกฎาคม
165 24 กรกฎาคม
171 25 กรกฎาคม
179 26 กรกฎาคม
182 27 กรกฎาคม
186 28 กรกฎาคม
187 29 กรกฎาคม
187 30 กรกฎาคม
187 31 กรกฎาคม
187 1 สิงหาคม
188 2 สิงหาคม
189 3 สิงหาคม
190 4 สิงหาคม
191 5 สิงหาคม
191 6 สิงหาคม
193 7 สิงหาคม
191 8 สิงหาคม
188 9 สิงหาคม
187 10 สิงหาคม
184 11 สิงหาคม
182 12 สิงหาคม
178 13 สิงหาคม
172 14 สิงหาคม
170 15 สิงหาคม
166 16 สิงหาคม
166 17 สิงหาคม
175 18 สิงหาคม
181 21 สิงหาคม
177 22 สิงหาคม
179 23 สิงหาคม
181 24 สิงหาคม
180 25 สิงหาคม
180 26 สิงหาคม
180 27 สิงหาคม
180 28 สิงหาคม
176 29 สิงหาคม
177 30 สิงหาคม
175 31 สิงหาคม
178 1 กันยายน
182 2 กันยายน
198 4 กันยายน
207 5 กันยายน
214 6 กันยายน
226 7 กันยายน
231 8 กันยายน
232 9 กันยายน
227 11 กันยายน
227 12 กันยายน
227 13 กันยายน
229 14 กันยายน
229 15 กันยายน
233 16 กันยายน
236 18 กันยายน
234 19 กันยายน
235 20 กันยายน
229 21 กันยายน
226 22 กันยายน
226 23 กันยายน
224 24 กันยายน
216 25 กันยายน
211 26 กันยายน
207 27 กันยายน
215 28 กันยายน
216 29 กันยายน
214 30 กันยายน
215 1 ตุลาคม
215 2 ตุลาคม
210 3 ตุลาคม
211 4 ตุลาคม
205 5 ตุลาคม
202 6 ตุลาคม
202 7 ตุลาคม
201 8 ตุลาคม
201 9 ตุลาคม
197 10 ตุลาคม
192 11 ตุลาคม
193 12 ตุลาคม
198 13 ตุลาคม
198 14 ตุลาคม
202 15 ตุลาคม
203 16 ตุลาคม
209 17 ตุลาคม
211 18 ตุลาคม
207 19 ตุลาคม
211 20 ตุลาคม
216 21 ตุลาคม
216 22 ตุลาคม
211 23 ตุลาคม
207 24 ตุลาคม
208 25 ตุลาคม
211 26 ตุลาคม
209 27 ตุลาคม
205 28 ตุลาคม
201 29 ตุลาคม
205 30 ตุลาคม
212 31 ตุลาคม
212 1 พฤศจิกายน
212 2 พฤศจิกายน
216 3 พฤศจิกายน
217 4 พฤศจิกายน
218 5 พฤศจิกายน
216 6 พฤศจิกายน
212 7 พฤศจิกายน
212 8 พฤศจิกายน
211 9 พฤศจิกายน
213 10 พฤศจิกายน
218 11 พฤศจิกายน
224 12 พฤศจิกายน
231 13 พฤศจิกายน
231 14 พฤศจิกายน
233 15 พฤศจิกายน
240 16 พฤศจิกายน
233 17 พฤศจิกายน
238 18 พฤศจิกายน
239 19 พฤศจิกายน
233 20 พฤศจิกายน
226 21 พฤศจิกายน
229 22 พฤศจิกายน
229 23 พฤศจิกายน
234 24 พฤศจิกายน
239 25 พฤศจิกายน
243 26 พฤศจิกายน
239 27 พฤศจิกายน
231 28 พฤศจิกายน
230 29 พฤศจิกายน
229 30 พฤศจิกายน
229 1 ธันวาคม
229 2 ธันวาคม
226 3 ธันวาคม
225 4 ธันวาคม
224 5 ธันวาคม
225 6 ธันวาคม
227 7 ธันวาคม
224 8 ธันวาคม
233 9 ธันวาคม
237 10 ธันวาคม
227 11 ธันวาคม
221 12 ธันวาคม
216 13 ธันวาคม
215 14 ธันวาคม
207 15 ธันวาคม
206 16 ธันวาคม
215 17 ธันวาคม
212 18 ธันวาคม
218 19 ธันวาคม
211 20 ธันวาคม
211 21 ธันวาคม
208 22 ธันวาคม
206 23 ธันวาคม
213 24 ธันวาคม
213 25 ธันวาคม
212 26 ธันวาคม
213 27 ธันวาคม
218 28 ธันวาคม
219 29 ธันวาคม
218 30 ธันวาคม