สถิตินี้รวบรวมมาจาก http://community.nvda-project.org/usersByCountry.html ซึ่งเป็นสถิติการใช้ NVDA จากผู้ใช้ทั่วโลก นับเป็นรายวัน

โดยที่สถิตินี้นับจากการติดต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อเช็กอัพเดตของโปรแกรม NVDA ดังนั้นยอดผู้ใช้นี้อาจไม่ตรงกับความเป็นจริง 100% เพราะอาจมีผู้ใช้ที่ปิดฟีเจอร์ auto update ไว้ หรือใช้งานโดยไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ต

ปี 2560

จำนวนผู้ใช้ วันที่ เดือน
161 3 มกราคม
159 4 มกราคม
164 5 มกราคม
168 6 มกราคม
183 7 มกราคม
194 8 มกราคม
201 9 มกราคม
203 10 มกราคม
201 11 มกราคม
203 12 มกราคม
209 13 มกราคม
213 14 มกราคม
215 15 มกราคม
212 16 มกราคม
210 17 มกราคม
209 18 มกราคม
214 19 มกราคม
210 20 มกราคม
212 21 มกราคม
214 22 มกราคม
212 23 มกราคม
211 24 มกราคม
210 25 มกราคม
209 26 มกราคม
209 27 มกราคม
211 28 มกราคม
209 29 มกราคม
209 30 มกราคม
208 31 มกราคม
208 1 กุมภาพันธ์
206 2 กุมภาพันธ์
218 3 กุมภาพันธ์
218 4 กุมภาพันธ์
218 5 กุมภาพันธ์
224 9 กุมภาพันธ์
233 10 กุมภาพันธ์
235 11 กุมภาพันธ์
237 12 กุมภาพันธ์
228 13 กุมภาพันธ์
230 14 กุมภาพันธ์
224 15 กุมภาพันธ์
216 16 กุมภาพันธ์
221 17 กุมภาพันธ์
224 18 กุมภาพันธ์
225 19 กุมภาพันธ์
231 20 กุมภาพันธ์
235 21 กุมภาพันธ์
233 22 กุมภาพันธ์
232 23 กุมภาพันธ์
242 24 กุมภาพันธ์
241 25 กุมภาพันธ์
247 26 กุมภาพันธ์
240 27 กุมภาพันธ์
240 28 กุมภาพันธ์
242 1 มีนาคม
237 2 มีนาคม
232 3 มีนาคม
228 4 มีนาคม
224 5 มีนาคม
217 6 มีนาคม
223 7 มีนาคม
229 8 มีนาคม
231 9 มีนาคม
231 10 มีนาคม
230 11 มีนาคม
231 12 มีนาคม
223 13 มีนาคม
210 14 มีนาคม
211 15 มีนาคม
201 16 มีนาคม
200 17 มีนาคม
203 18 มีนาคม
205 19 มีนาคม
207 20 มีนาคม
201 21 มีนาคม
200 22 มีนาคม
205 23 มีนาคม
208 24 มีนาคม
207 25 มีนาคม
207 26 มีนาคม
209 27 มีนาคม
210 28 มีนาคม
211 29 มีนาคม
206 30 มีนาคม
198 31 มีนาคม
200 1 เมษายน
202 2 เมษายน
199 3 เมษายน
200 4 เมษายน
202 5 เมษายน
202 6 เมษายน
208 7 เมษายน
212 8 เมษายน
211 9 เมษายน
209 10 เมษายน
203 11 เมษายน
200 12 เมษายน
195 13 เมษายน
183 14 เมษายน
179 15 เมษายน
177 16 เมษายน
175 17 เมษายน
181 18 เมษายน
187 19 เมษายน
200 20 เมษายน
214 21 เมษายน
221 22 เมษายน
218 23 เมษายน
219 24 เมษายน
212 25 เมษายน
207 26 เมษายน
206 27 เมษายน
207 28 เมษายน
207 29 เมษายน
207 30 เมษายน
206 1 พฤษภาคม
209 2 พฤษภาคม
210 3 พฤษภาคม
211 4 พฤษภาคม
209 5 พฤษภาคม
212 6 พฤษภาคม
216 7 พฤษภาคม
220 8 พฤษภาคม
222 9 พฤษภาคม
216 10 พฤษภาคม
217 11 พฤษภาคม
214 12 พฤษภาคม
216 13 พฤษภาคม
218 14 พฤษภาคม
215 15 พฤษภาคม
212 16 พฤษภาคม
215 17 พฤษภาคม
218 18 พฤษภาคม
223 19 พฤษภาคม
223 20 พฤษภาคม
220 21 พฤษภาคม
223 22 พฤษภาคม
229 23 พฤษภาคม
232 24 พฤษภาคม
229 25 พฤษภาคม
232 26 พฤษภาคม
243 27 พฤษภาคม
246 28 พฤษภาคม
241 29 พฤษภาคม
244 30 พฤษภาคม
252 31 พฤษภาคม
254 1 มิถุนายน
259 2 มิถุนายน
260 3 มิถุนายน
263 4 มิถุนายน
261 5 มิถุนายน
262 6 มิถุนายน
260 7 มิถุนายน
257 8 มิถุนายน
260 9 มิถุนายน
261 10 มิถุนายน
262 11 มิถุนายน
262 12 มิถุนายน
268 13 มิถุนายน
278 14 มิถุนายน
279 15 มิถุนายน
284 16 มิถุนายน
288 17 มิถุนายน
291 18 มิถุนายน
293 19 มิถุนายน
290 20 มิถุนายน
287 21 มิถุนายน
288 22 มิถุนายน
289 23 มิถุนายน
284 24 มิถุนายน
280 25 มิถุนายน
275 26 มิถุนายน
272 27 มิถุนายน
274 28 มิถุนายน
276 29 มิถุนายน
278 30 มิถุนายน
283 1 กรกฎาคม
280 2 กรกฎาคม
279 3 กรกฎาคม
276 4 กรกฎาคม
277 5 กรกฎาคม
275 6 กรกฎาคม
272 7 กรกฎาคม
274 8 กรกฎาคม
282 9 กรกฎาคม
271 10 กรกฎาคม
267 11 กรกฎาคม
270 12 กรกฎาคม
274 13 กรกฎาคม
284 14 กรกฎาคม
286 15 กรกฎาคม
289 16 กรกฎาคม
298 17 กรกฎาคม
299 18 กรกฎาคม
297 19 กรกฎาคม
300 20 กรกฎาคม
298 21 กรกฎาคม
305 22 กรกฎาคม
295 23 กรกฎาคม
284 24 กรกฎาคม
280 25 กรกฎาคม
270 26 กรกฎาคม
264 27 กรกฎาคม
257 28 กรกฎาคม
257 29 กรกฎาคม
261 30 กรกฎาคม
260 31 กรกฎาคม
259 1 สิงหาคม
265 2 สิงหาคม
267 3 สิงหาคม
279 4 สิงหาคม
281 5 สิงหาคม
284 6 สิงหาคม
282 7 สิงหาคม
285 8 สิงหาคม
286 9 สิงหาคม
288 10 สิงหาคม
295 11 สิงหาคม
307 12 สิงหาคม
304 13 สิงหาคม
299 14 สิงหาคม
291 15 สิงหาคม
289 16 สิงหาคม
288 17 สิงหาคม
278 18 สิงหาคม
280 19 สิงหาคม
280 20 สิงหาคม
284 21 สิงหาคม
284 22 สิงหาคม
289 23 สิงหาคม
290 24 สิงหาคม
294 25 สิงหาคม
299 26 สิงหาคม
299 27 สิงหาคม
296 28 สิงหาคม
291 29 สิงหาคม
298 30 สิงหาคม
296 31 สิงหาคม
293 1 กันยายน
299 2 กันยายน
298 3 กันยายน
293 4 กันยายน
289 5 กันยายน
291 6 กันยายน
288 7 กันยายน
293 8 กันยายน
294 9 กันยายน
297 10 กันยายน
298 11 กันยายน
292 12 กันยายน
296 13 กันยายน
306 14 กันยายน
312 15 กันยายน
312 16 กันยายน
309 17 กันยายน
308 18 กันยายน
308 19 กันยายน
310 20 กันยายน
301 21 กันยายน
305 22 กันยายน
308 23 กันยายน
303 24 กันยายน
303 25 กันยายน
309 26 กันยายน
310 27 กันยายน
312 28 กันยายน
314 29 กันยายน
315 30 กันยายน
307 1 ตุลาคม
303 2 ตุลาคม
301 3 ตุลาคม
309 4 ตุลาคม
309 5 ตุลาคม
306 6 ตุลาคม
311 7 ตุลาคม
315 8 ตุลาคม
314 9 ตุลาคม
305 10 ตุลาคม
295 11 ตุลาคม
289 12 ตุลาคม
281 13 ตุลาคม
276 14 ตุลาคม
270 15 ตุลาคม
263 16 ตุลาคม
264 17 ตุลาคม
264 18 ตุลาคม
266 19 ตุลาคม
275 20 ตุลาคม
279 21 ตุลาคม
286 22 ตุลาคม
274 23 ตุลาคม
274 24 ตุลาคม
274 25 ตุลาคม
266 26 ตุลาคม
256 28 ตุลาคม
254 29 ตุลาคม
256 30 ตุลาคม
255 31 ตุลาคม
250 1 พฤศจิกายน
265 2 พฤศจิกายน
266 3 พฤศจิกายน
268 4 พฤศจิกายน
268 5 พฤศจิกายน
268 6 พฤศจิกายน
276 7 พฤศจิกายน
280 8 พฤศจิกายน
284 9 พฤศจิกายน
290 10 พฤศจิกายน
297 11 พฤศจิกายน
298 12 พฤศจิกายน
286 13 พฤศจิกายน
282 14 พฤศจิกายน
278 15 พฤศจิกายน
276 16 พฤศจิกายน
277 17 พฤศจิกายน
278 18 พฤศจิกายน
280 19 พฤศจิกายน
278 20 พฤศจิกายน
278 21 พฤศจิกายน
289 22 พฤศจิกายน
288 23 พฤศจิกายน
284 24 พฤศจิกายน
279 25 พฤศจิกายน
277 26 พฤศจิกายน
271 27 พฤศจิกายน
273 28 พฤศจิกายน
263 29 พฤศจิกายน
265 30 พฤศจิกายน
275 1 ธันวาคม
278 2 ธันวาคม
281 3 ธันวาคม
278 4 ธันวาคม
274 5 ธันวาคม
270 6 ธันวาคม
267 7 ธันวาคม
274 8 ธันวาคม
277 9 ธันวาคม
273 10 ธันวาคม
264 11 ธันวาคม
269 12 ธันวาคม
268 13 ธันวาคม
261 14 ธันวาคม
272 15 ธันวาคม
272 16 ธันวาคม
277 17 ธันวาคม
281 18 ธันวาคม
281 19 ธันวาคม
279 20 ธันวาคม
274 21 ธันวาคม
274 22 ธันวาคม
272 23 ธันวาคม
274 24 ธันวาคม
265 25 ธันวาคม
264 26 ธันวาคม
268 27 ธันวาคม
266 28 ธันวาคม
262 29 ธันวาคม
257 30 ธันวาคม
251 31 ธันวาคม