สถิตินี้รวบรวมมาจาก http://community.nvda-project.org/usersByCountry.html ซึ่งเป็นสถิติการใช้ NVDA จากผู้ใช้ทั่วโลก นับเป็นรายวัน

โดยที่สถิตินี้นับจากการติดต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อเช็กอัพเดตของโปรแกรม NVDA ดังนั้นยอดผู้ใช้นี้อาจไม่ตรงกับความเป็นจริง 100% เพราะอาจมีผู้ใช้ที่ปิดฟีเจอร์ auto update ไว้ หรือใช้งานโดยไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ต

สถิตินี้รวบรวมมาจาก http://community.nvda-project.org/usersByCountry.html ซึ่งเป็นสถิติการใช้ NVDA จากผู้ใช้ทั่วโลก นับเป็นรายวัน

โดยที่สถิตินี้นับจากการติดต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อเช็กอัพเดตของโปรแกรม NVDA ดังนั้นยอดผู้ใช้นี้อาจไม่ตรงกับความเป็นจริง 100% เพราะอาจมีผู้ใช้ที่ปิดฟีเจอร์ auto update ไว้ หรือใช้งานโดยไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ต

ปี 2564

จำนวนผู้ใช้ วันที่ เดือน
267 1 มกราคม
260 2 มกราคม
260 3 มกราคม
261 4 มกราคม
264 5 มกราคม
266 6 มกราคม
279 7 มกราคม
293 8 มกราคม
302 9 มกราคม
306 10 มกราคม
308 11 มกราคม
314 12 มกราคม
320 13 มกราคม
324 14 มกราคม
326 15 มกราคม
335 16 มกราคม
336 17 มกราคม
336 18 มกราคม
337 19 มกราคม
341 20 มกราคม
347 21 มกราคม
351 22 มกราคม
344 23 มกราคม
347 24 มกราคม
337 25 มกราคม
340 26 มกราคม
339 27 มกราคม
340 28 มกราคม
341 29 มกราคม
343 30 มกราคม
338 31 มกราคม
338 1 กุมภาพันธ์
330 2 กุมภาพันธ์
327 3 กุมภาพันธ์
325 4 กุมภาพันธ์
323 5 กุมภาพันธ์
322 6 กุมภาพันธ์
320 7 กุมภาพันธ์
311 8 กุมภาพันธ์
313 9 กุมภาพันธ์
311 10 กุมภาพันธ์
316 11 กุมภาพันธ์
312 12 กุมภาพันธ์
308 13 กุมภาพันธ์
306 14 กุมภาพันธ์
304 15 กุมภาพันธ์
302 16 กุมภาพันธ์
300 17 กุมภาพันธ์
324 18 กุมภาพันธ์
337 19 กุมภาพันธ์
340 20 กุมภาพันธ์
343 21 กุมภาพันธ์
349 22 กุมภาพันธ์
352 23 กุมภาพันธ์
356 24 กุมภาพันธ์
365 25 กุมภาพันธ์
355 26 กุมภาพันธ์
359 27 กุมภาพันธ์
358 28 กุมภาพันธ์
356 1 มีนาคม
355 2 มีนาคม
361 3 มีนาคม
363 4 มีนาคม
375 5 มีนาคม
376 6 มีนาคม
378 7 มีนาคม
375 8 มีนาคม
371 9 มีนาคม
365 10 มีนาคม
358 11 มีนาคม
355 12 มีนาคม
349 13 มีนาคม
352 14 มีนาคม
348 15 มีนาคม
349 16 มีนาคม
351 17 มีนาคม
354 18 มีนาคม
352 19 มีนาคม
352 20 มีนาคม
348 21 มีนาคม
351 22 มีนาคม
350 23 มีนาคม
352 24 มีนาคม
356 25 มีนาคม
354 26 มีนาคม
352 27 มีนาคม
350 28 มีนาคม
346 29 มีนาคม
343 30 มีนาคม
332 31 มีนาคม
327 1 เมษายน
324 2 เมษายน
321 3 เมษายน
316 4 เมษายน
314 5 เมษายน
307 6 เมษายน
306 7 เมษายน
301 8 เมษายน
297 9 เมษายน
294 10 เมษายน
291 11 เมษายน
279 12 เมษายน
268 13 เมษายน
261 14 เมษายน
250 15 เมษายน
252 16 เมษายน
256 17 เมษายน
260 18 เมษายน
271 19 เมษายน
290 20 เมษายน
299 21 เมษายน
311 22 เมษายน
312 23 เมษายน
317 24 เมษายน
319 25 เมษายน
318 26 เมษายน
314 27 เมษายน
314 28 เมษายน
313 29 เมษายน
315 30 เมษายน
316 1 พฤษภาคม
315 2 พฤษภาคม
313 3 พฤษภาคม
309 4 พฤษภาคม
312 5 พฤษภาคม
312 6 พฤษภาคม
309 7 พฤษภาคม
305 8 พฤษภาคม
301 9 พฤษภาคม
301 10 พฤษภาคม
307 11 พฤษภาคม
303 12 พฤษภาคม
303 13 พฤษภาคม
308 14 พฤษภาคม
311 15 พฤษภาคม
314 16 พฤษภาคม
325 17 พฤษภาคม
325 18 พฤษภาคม
326 19 พฤษภาคม
325 20 พฤษภาคม
324 21 พฤษภาคม
322 22 พฤษภาคม
323 23 พฤษภาคม
317 24 พฤษภาคม
317 25 พฤษภาคม
311 26 พฤษภาคม
312 27 พฤษภาคม
309 28 พฤษภาคม
307 29 พฤษภาคม
308 30 พฤษภาคม
308 31 พฤษภาคม
309 1 มิถุนายน
315 2 มิถุนายน
312 3 มิถุนายน
313 4 มิถุนายน
315 5 มิถุนายน
314 6 มิถุนายน
310 7 มิถุนายน
308 8 มิถุนายน
309 9 มิถุนายน
315 10 มิถุนายน
315 11 มิถุนายน
318 12 มิถุนายน
319 13 มิถุนายน
323 14 มิถุนายน
327 15 มิถุนายน
329 16 มิถุนายน
328 17 มิถุนายน
334 18 มิถุนายน
337 19 มิถุนายน
337 20 มิถุนายน
337 21 มิถุนายน
334 22 มิถุนายน
335 23 มิถุนายน
337 24 มิถุนายน
331 25 มิถุนายน
326 26 มิถุนายน
329 27 มิถุนายน
333 28 มิถุนายน
337 29 มิถุนายน
339 30 มิถุนายน
337 1 กรกฎาคม
340 2 กรกฎาคม
340 3 กรกฎาคม
341 4 กรกฎาคม
339 5 กรกฎาคม
341 6 กรกฎาคม
342 7 กรกฎาคม
347 8 กรกฎาคม
351 9 กรกฎาคม
353 10 กรกฎาคม
351 11 กรกฎาคม
361 12 กรกฎาคม
370 13 กรกฎาคม
380 14 กรกฎาคม
383 15 กรกฎาคม
384 16 กรกฎาคม
390 17 กรกฎาคม
392 18 กรกฎาคม
387 19 กรกฎาคม
380 20 กรกฎาคม
376 21 กรกฎาคม
375 22 กรกฎาคม
374 23 กรกฎาคม
375 24 กรกฎาคม
380 25 กรกฎาคม
372 26 กรกฎาคม
368 27 กรกฎาคม
368 27 กรกฎาคม
353 29 กรกฎาคม
356 30 กรกฎาคม
354 31 กรกฎาคม
348 1 สิงหาคม
354 2 สิงหาคม
356 3 สิงหาคม
364 4 สิงหาคม
365 5 สิงหาคม
364 6 สิงหาคม
362 7 สิงหาคม
365 8 สิงหาคม
365 9 สิงหาคม
365 10 สิงหาคม
372 11 สิงหาคม
366 12 สิงหาคม
365 13 สิงหาคม
369 14 สิงหาคม
369 15 สิงหาคม
365 16 สิงหาคม
365 17 สิงหาคม
359 18 สิงหาคม
367 19 สิงหาคม
371 20 สิงหาคม
367 21 สิงหาคม
365 22 สิงหาคม
372 23 สิงหาคม
373 24 สิงหาคม
373 25 สิงหาคม
369 26 สิงหาคม
370 27 สิงหาคม
374 28 สิงหาคม
373 29 สิงหาคม
375 30 สิงหาคม
376 31 สิงหาคม
380 1 กันยายน
382 2 กันยายน
379 3 กันยายน
376 4 กันยายน
377 5 กันยายน
374 6 กันยายน
371 7 กันยายน
368 8 กันยายน
368 9 กันยายน
364 10 กันยายน
359 11 กันยายน
358 12 กันยายน
358 13 กันยายน
361 14 กันยายน
365 15 กันยายน
368 16 กันยายน
377 17 กันยายน
383 18 กันยายน
388 19 กันยายน
393 20 กันยายน
407 21 กันยายน
408 22 กันยายน
415 23 กันยายน
407 24 กันยายน
406 25 กันยายน
404 26 กันยายน
401 27 กันยายน
393 28 กันยายน
390 29 กันยายน
377 30 กันยายน
365 1 ตุลาคม
350 2 ตุลาคม
335 3 ตุลาคม
322 4 ตุลาคม
306 5 ตุลาคม
292 6 ตุลาคม
285 7 ตุลาคม
290 8 ตุลาคม
299 9 ตุลาคม
308 10 ตุลาคม
311 11 ตุลาคม
311 12 ตุลาคม
309 13 ตุลาคม
314 14 ตุลาคม
318 15 ตุลาคม
319 16 ตุลาคม
316 17 ตุลาคม
313 18 ตุลาคม
318 19 ตุลาคม
315 20 ตุลาคม
311 21 ตุลาคม
306 22 ตุลาคม
302 23 ตุลาคม
303 24 ตุลาคม
306 25 ตุลาคม
301 26 ตุลาคม
307 27 ตุลาคม
308 28 ตุลาคม
305 29 ตุลาคม
306 30 ตุลาคม
303 31 ตุลาคม
300 1 พฤศจิกายน
303 2 พฤศจิกายน
303 3 พฤศจิกายน
305 4 พฤศจิกายน
308 5 พฤศจิกายน
308 6 พฤศจิกายน
306 7 พฤศจิกายน
306 8 พฤศจิกายน
304 9 พฤศจิกายน
307 10 พฤศจิกายน
307 11 พฤศจิกายน
309 12 พฤศจิกายน
307 13 พฤศจิกายน
309 14 พฤศจิกายน
314 15 พฤศจิกายน
318 16 พฤศจิกายน
318 17 พฤศจิกายน
319 18 พฤศจิกายน
319 19 พฤศจิกายน
319 20 พฤศจิกายน
317 21 พฤศจิกายน
313 22 พฤศจิกายน
312 23 พฤศจิกายน
309 24 พฤศจิกายน
308 25 พฤศจิกายน
302 26 พฤศจิกายน
303 27 พฤศจิกายน
301 28 พฤศจิกายน
305 29 พฤศจิกายน
300 30 พฤศจิกายน
300 1 ธันวาคม
296 2 ธันวาคม
299 3 ธันวาคม
294 4 ธันวาคม
298 5 ธันวาคม
283 6 ธันวาคม
286 7 ธันวาคม
284 8 ธันวาคม
288 9 ธันวาคม
285 10 ธันวาคม
290 11 ธันวาคม
290 12 ธันวาคม
308 13 ธันวาคม
309 14 ธันวาคม
314 15 ธันวาคม
316 16 ธันวาคม
322 17 ธันวาคม
325 18 ธันวาคม
329 19 ธันวาคม
326 20 ธันวาคม
327 21 ธันวาคม
328 22 ธันวาคม
327 23 ธันวาคม
322 24 ธันวาคม
317 25 ธันวาคม