สถิตินี้รวบรวมมาจาก http://community.nvda-project.org/usersByCountry.html ซึ่งเป็นสถิติการใช้ NVDA จากผู้ใช้ทั่วโลก นับเป็นรายวัน

โดยที่สถิตินี้นับจากการติดต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อเช็กอัพเดตของโปรแกรม NVDA ดังนั้นยอดผู้ใช้นี้อาจไม่ตรงกับความเป็นจริง 100% เพราะอาจมีผู้ใช้ที่ปิดฟีเจอร์ auto update ไว้ หรือใช้งานโดยไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ต

ปี 2562

จำนวนผู้ใช้ วันที่ เดือน
195 1 มกราคม
185 2 มกราคม
184 3 มกราคม
191 4 มกราคม
200 5 มกราคม
206 6 มกราคม
219 7 มกราคม
240 8 มกราคม
250 9 มกราคม
254 10 มกราคม
256 11 มกราคม
261 12 มกราคม
261 13 มกราคม
257 14 มกราคม
260 15 มกราคม
259 16 มกราคม
257 17 มกราคม
261 18 มกราคม
265 19 มกราคม
267 20 มกราคม
263 21 มกราคม
264 22 มกราคม
266 23 มกราคม
264 24 มกราคม
268 25 มกราคม
267 26 มกราคม
268 27 มกราคม
261 28 มกราคม
260 29 มกราคม
255 30 มกราคม
256 31 มกราคม
259 1 กุมภาพันธ์
263 2 กุมภาพันธ์
260 3 กุมภาพันธ์
256 4 กุมภาพันธ์
257 5 กุมภาพันธ์
254 6 กุมภาพันธ์
254 7 กุมภาพันธ์
254 8 กุมภาพันธ์
257 9 กุมภาพันธ์
257 10 กุมภาพันธ์
253 11 กุมภาพันธ์
251 12 กุมภาพันธ์
253 13 กุมภาพันธ์
251 14 กุมภาพันธ์
252 15 กุมภาพันธ์
260 16 กุมภาพันธ์
264 17 กุมภาพันธ์
261 18 กุมภาพันธ์
257 19 กุมภาพันธ์
251 20 กุมภาพันธ์
254 21 กุมภาพันธ์
252 22 กุมภาพันธ์
249 23 กุมภาพันธ์
248 24 กุมภาพันธ์
240 25 กุมภาพันธ์
247 26 กุมภาพันธ์
247 27 กุมภาพันธ์
244 28 กุมภาพันธ์
242 1 มีนาคม
249 2 มีนาคม
249 3 มีนาคม
249 4 มีนาคม
244 5 มีนาคม
243 6 มีนาคม
247 7 มีนาคม
246 8 มีนาคม
249 9 มีนาคม
252 10 มีนาคม
245 11 มีนาคม
243 12 มีนาคม
243 13 มีนาคม
240 14 มีนาคม
239 15 มีนาคม
240 16 มีนาคม
242 17 มีนาคม
239 18 มีนาคม
237 19 มีนาคม
235 20 มีนาคม
234 21 มีนาคม
231 22 มีนาคม
233 23 มีนาคม
229 24 มีนาคม
221 25 มีนาคม
221 26 มีนาคม
224 27 มีนาคม
225 28 มีนาคม
233 29 มีนาคม
243 30 มีนาคม
247 31 มีนาคม
248 1 เมษายน
251 2 เมษายน
245 3 เมษายน
245 4 เมษายน
244 5 เมษายน
243 6 เมษายน
240 7 เมษายน
225 8 เมษายน
218 9 เมษายน
215 10 เมษายน
213 11 เมษายน
206 12 เมษายน
202 13 เมษายน
200 14 เมษายน
198 15 เมษายน
186 16 เมษายน
182 17 เมษายน
181 18 เมษายน
185 19 เมษายน
187 20 เมษายน
190 21 เมษายน
196 22 เมษายน
201 23 เมษายน
198 24 เมษายน
199 25 เมษายน
204 26 เมษายน
208 27 เมษายน
209 28 เมษายน
211 29 เมษายน
215 30 เมษายน
213 1 พฤษภาคม
214 2 พฤษภาคม
217 3 พฤษภาคม
222 4 พฤษภาคม
225 5 พฤษภาคม
222 6 พฤษภาคม
226 7 พฤษภาคม
233 8 พฤษภาคม
232 9 พฤษภาคม
229 10 พฤษภาคม
230 11 พฤษภาคม
225 12 พฤษภาคม
227 13 พฤษภาคม
222 14 พฤษภาคม
225 15 พฤษภาคม
225 16 พฤษภาคม
229 17 พฤษภาคม
232 18 พฤษภาคม
236 19 พฤษภาคม
231 20 พฤษภาคม
233 21 พฤษภาคม
238 22 พฤษภาคม
235 23 พฤษภาคม
240 24 พฤษภาคม
244 25 พฤษภาคม
244 26 พฤษภาคม
246 27 พฤษภาคม
242 28 พฤษภาคม
240 29 พฤษภาคม
240 30 พฤษภาคม
241 31 พฤษภาคม
243 1 มิถุนายน
244 2 มิถุนายน
232 3 มิถุนายน
228 4 มิถุนายน
231 5 มิถุนายน
232 6 มิถุนายน
236 7 มิถุนายน
239 8 มิถุนายน
242 9 มิถุนายน
251 10 มิถุนายน
249 11 มิถุนายน
248 12 มิถุนายน
249 13 มิถุนายน
252 14 มิถุนายน
251 15 มิถุนายน
251 16 มิถุนายน
249 17 มิถุนายน
246 18 มิถุนายน
244 19 มิถุนายน
240 20 มิถุนายน
244 21 มิถุนายน
250 22 มิถุนายน
245 23 มิถุนายน
239 24 มิถุนายน
235 25 มิถุนายน
236 26 มิถุนายน
235 27 มิถุนายน
237 28 มิถุนายน
240 29 มิถุนายน
245 30 มิถุนายน
244 1 กรกฎาคม
242 2 กรกฎาคม
247 3 กรกฎาคม
248 4 กรกฎาคม
251 5 กรกฎาคม
251 6 กรกฎาคม
247 7 กรกฎาคม
246 8 กรกฎาคม
244 9 กรกฎาคม
242 10 กรกฎาคม
240 11 กรกฎาคม
239 12 กรกฎาคม
240 13 กรกฎาคม
239 14 กรกฎาคม
236 15 กรกฎาคม
227 16 กรกฎาคม
220 17 กรกฎาคม
223 18 กรกฎาคม
231 19 กรกฎาคม
237 20 กรกฎาคม
234 21 กรกฎาคม
234 22 กรกฎาคม
244 23 กรกฎาคม
250 24 กรกฎาคม
250 25 กรกฎาคม
246 26 กรกฎาคม
242 27 กรกฎาคม
245 28 กรกฎาคม
239 29 กรกฎาคม
234 30 กรกฎาคม
227 31 กรกฎาคม
230 1 สิงหาคม
231 2 สิงหาคม
233 3 สิงหาคม
235 4 สิงหาคม
242 5 สิงหาคม
240 6 สิงหาคม
236 7 สิงหาคม
235 8 สิงหาคม
233 9 สิงหาคม
236 10 สิงหาคม
231 11 สิงหาคม
219 12 สิงหาคม
217 13 สิงหาคม
217 14 สิงหาคม
224 15 สิงหาคม
224 16 สิงหาคม
227 17 สิงหาคม
231 18 สิงหาคม
241 19 สิงหาคม
242 20 สิงหาคม
244 21 สิงหาคม
247 23 สิงหาคม
250 24 สิงหาคม
250 25 สิงหาคม
247 26 สิงหาคม
246 28 สิงหาคม
249 29 สิงหาคม
252 30 สิงหาคม
258 31 สิงหาคม
257 1 กันยายน
257 2 กันยายน
257 3 กันยายน
256 4 กันยายน
259 5 กันยายน
263 6 กันยายน
262 7 กันยายน
258 8 กันยายน
254 9 กันยายน
258 10 กันยายน
256 11 กันยายน
260 12 กันยายน
262 13 กันยายน
267 14 กันยายน
267 15 กันยายน
259 16 กันยายน
258 17 กันยายน
258 18 กันยายน
260 19 กันยายน
259 20 กันยายน
260 21 กันยายน
263 22 กันยายน
256 23 กันยายน
255 24 กันยายน
256 25 กันยายน
256 26 กันยายน
256 27 กันยายน
256 28 กันยายน
259 29 กันยายน
254 30 กันยายน
249 1 ตุลาคม
247 2 ตุลาคม
247 3 ตุลาคม
244 4 ตุลาคม
242 5 ตุลาคม
244 6 ตุลาคม
242 7 ตุลาคม
241 8 ตุลาคม
241 9 ตุลาคม
244 10 ตุลาคม
246 11 ตุลาคม
246 12 ตุลาคม
243 13 ตุลาคม
232 14 ตุลาคม
232 15 ตุลาคม
228 16 ตุลาคม
225 17 ตุลาคม
232 18 ตุลาคม
241 19 ตุลาคม
244 20 ตุลาคม
250 21 ตุลาคม
250 22 ตุลาคม
247 23 ตุลาคม
243 24 ตุลาคม
242 25 ตุลาคม
237 26 ตุลาคม
239 27 ตุลาคม
238 28 ตุลาคม
239 29 ตุลาคม
252 30 ตุลาคม
256 31 ตุลาคม
259 1 พฤศจิกายน
261 2 พฤศจิกายน
262 3 พฤศจิกายน
258 4 พฤศจิกายน
257 5 พฤศจิกายน
254 6 พฤศจิกายน
257 7 พฤศจิกายน
258 8 พฤศจิกายน
264 9 พฤศจิกายน
263 10 พฤศจิกายน
258 11 พฤศจิกายน
258 12 พฤศจิกายน
263 13 พฤศจิกายน
267 14 พฤศจิกายน
266 15 พฤศจิกายน
271 16 พฤศจิกายน
275 17 พฤศจิกายน
268 18 พฤศจิกายน
264 19 พฤศจิกายน
262 20 พฤศจิกายน
261 21 พฤศจิกายน
261 22 พฤศจิกายน
263 23 พฤศจิกายน
259 24 พฤศจิกายน
248 25 พฤศจิกายน
247 26 พฤศจิกายน
238 27 พฤศจิกายน
235 28 พฤศจิกายน
234 29 พฤศจิกายน
239 30 พฤศจิกายน
246 1 ธันวาคม
243 2 ธันวาคม
244 3 ธันวาคม
243 4 ธันวาคม
238 5 ธันวาคม
237 6 ธันวาคม
238 7 ธันวาคม
235 8 ธันวาคม
232 9 ธันวาคม
226 10 ธันวาคม
225 11 ธันวาคม
231 12 ธันวาคม
227 13 ธันวาคม
228 14 ธันวาคม
231 15 ธันวาคม
227 16 ธันวาคม
236 17 ธันวาคม
237 18 ธันวาคม
243 19 ธันวาคม
244 20 ธันวาคม
246 21 ธันวาคม
245 22 ธันวาคม
240 23 ธันวาคม
238 24 ธันวาคม
236 25 ธันวาคม
237 26 ธันวาคม
234 27 ธันวาคม
230 28 ธันวาคม
227 29 ธันวาคม
214 30 ธันวาคม
202 31 ธันวาคม