สถิตินี้รวบรวมมาจาก http://community.nvda-project.org/usersByCountry.html ซึ่งเป็นสถิติการใช้ NVDA จากผู้ใช้ทั่วโลก นับเป็นรายวัน

โดยที่สถิตินี้นับจากการติดต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อเช็กอัพเดตของโปรแกรม NVDA ดังนั้นยอดผู้ใช้นี้อาจไม่ตรงกับความเป็นจริง 100% เพราะอาจมีผู้ใช้ที่ปิดฟีเจอร์ auto update ไว้ หรือใช้งานโดยไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ต

ปี 2558

จำนวนผู้ใช้ วันที่ เดือน
110 1 มกราคม
103 2 มกราคม
97 3 มกราคม
95 4 มกราคม
95 5 มกราคม
97 6 มกราคม
103 7 มกราคม
112 8 มกราคม
120 9 มกราคม
122 10 มกราคม
124 11 มกราคม
123 12 มกราคม
126 13 มกราคม
126 14 มกราคม
129 15 มกราคม
129 16 มกราคม
127 17 มกราคม
127 18 มกราคม
124 19 มกราคม
124 20 มกราคม
128 21 มกราคม
159 22 มกราคม
164 23 มกราคม
168 24 มกราคม
168 25 มกราคม
167 26 มกราคม
166 27 มกราคม
141 28 มกราคม
135 29 มกราคม
135 30 มกราคม
135 31 มกราคม
134 1 กุมภาพันธ์
130 2 กุมภาพันธ์
131 3 กุมภาพันธ์
130 4 กุมภาพันธ์
129 5 กุมภาพันธ์
130 6 กุมภาพันธ์
137 7 กุมภาพันธ์
136 8 กุมภาพันธ์
135 9 กุมภาพันธ์
138 10 กุมภาพันธ์
139 11 กุมภาพันธ์
138 12 กุมภาพันธ์
139 13 กุมภาพันธ์
136 14 กุมภาพันธ์
133 15 กุมภาพันธ์
129 16 กุมภาพันธ์
126 17 กุมภาพันธ์
124 18 กุมภาพันธ์
121 19 กุมภาพันธ์
121 20 กุมภาพันธ์
122 21 กุมภาพันธ์
124 22 กุมภาพันธ์
128 23 กุมภาพันธ์
131 24 กุมภาพันธ์
136 25 กุมภาพันธ์
139 26 กุมภาพันธ์
142 27 กุมภาพันธ์
142 28 กุมภาพันธ์
141 1 มีนาคม
136 2 มีนาคม
130 3 มีนาคม
126 4 มีนาคม
123 5 มีนาคม
121 6 มีนาคม
116 7 มีนาคม
120 8 มีนาคม
119 9 มีนาคม
123 10 มีนาคม
127 11 มีนาคม
129 12 มีนาคม
133 13 มีนาคม
134 14 มีนาคม
133 15 มีนาคม
132 16 มีนาคม
130 17 มีนาคม
132 18 มีนาคม
133 19 มีนาคม
135 20 มีนาคม
135 21 มีนาคม
136 22 มีนาคม
134 23 มีนาคม
133 24 มีนาคม
133 25 มีนาคม
132 26 มีนาคม
130 27 มีนาคม
132 28 มีนาคม
130 29 มีนาคม
130 30 มีนาคม
129 31 มีนาคม
121 1 เมษายน
117 2 เมษายน
110 3 เมษายน
110 4 เมษายน
108 5 เมษายน
83 6 เมษายน
13 7 เมษายน
42 10 เมษายน
75 11 เมษายน
81 12 เมษายน
87 13 เมษายน
91 14 เมษายน
92 15 เมษายน
97 16 เมษายน
101 17 เมษายน
102 18 เมษายน
101 19 เมษายน
104 20 เมษายน
105 21 เมษายน
109 22 เมษายน
109 23 เมษายน
110 24 เมษายน
112 25 เมษายน
116 26 เมษายน
118 27 เมษายน
122 28 เมษายน
125 29 เมษายน
127 30 เมษายน
125 1 พฤษภาคม
122 2 พฤษภาคม
120 3 พฤษภาคม
117 4 พฤษภาคม
114 5 พฤษภาคม
112 6 พฤษภาคม
111 7 พฤษภาคม
110 8 พฤษภาคม
114 9 พฤษภาคม
118 10 พฤษภาคม
122 11 พฤษภาคม
130 12 พฤษภาคม
138 13 พฤษภาคม
147 14 พฤษภาคม
149 15 พฤษภาคม
155 16 พฤษภาคม
158 17 พฤษภาคม
156 18 พฤษภาคม
139 19 พฤษภาคม
139 20 พฤษภาคม
139 21 พฤษภาคม
138 22 พฤษภาคม
136 23 พฤษภาคม
137 24 พฤษภาคม
135 25 พฤษภาคม
135 26 พฤษภาคม
136 27 พฤษภาคม
136 28 พฤษภาคม
137 29 พฤษภาคม
143 30 พฤษภาคม
142 31 พฤษภาคม
131 1 มิถุนายน
130 2 มิถุนายน
128 3 มิถุนายน
126 4 มิถุนายน
124 5 มิถุนายน
130 6 มิถุนายน
132 7 มิถุนายน
139 8 มิถุนายน
141 9 มิถุนายน
142 10 มิถุนายน
144 11 มิถุนายน
144 12 มิถุนายน
146 13 มิถุนายน
149 14 มิถุนายน
144 15 มิถุนายน
146 16 มิถุนายน
150 17 มิถุนายน
151 18 มิถุนายน
154 19 มิถุนายน
158 20 มิถุนายน
158 21 มิถุนายน
162 22 มิถุนายน
162 23 มิถุนายน
165 24 มิถุนายน
168 25 มิถุนายน
168 26 มิถุนายน
170 27 มิถุนายน
168 28 มิถุนายน
163 29 มิถุนายน
161 30 มิถุนายน
157 1 กรกฎาคม
153 2 กรกฎาคม
150 3 กรกฎาคม
154 4 กรกฎาคม
156 5 กรกฎาคม
156 6 กรกฎาคม
156 7 กรกฎาคม
155 8 กรกฎาคม
154 9 กรกฎาคม
151 10 กรกฎาคม
152 11 กรกฎาคม
150 12 กรกฎาคม
148 13 กรกฎาคม
147 14 กรกฎาคม
147 15 กรกฎาคม
148 16 กรกฎาคม
148 17 กรกฎาคม
150 18 กรกฎาคม
150 19 กรกฎาคม
147 20 กรกฎาคม
153 25 กรกฎาคม
155 26 กรกฎาคม
155 27 กรกฎาคม
154 28 กรกฎาคม
151 29 กรกฎาคม
148 30 กรกฎาคม
144 31 กรกฎาคม
143 1 สิงหาคม
142 2 สิงหาคม
138 3 สิงหาคม
158 5 สิงหาคม
161 6 สิงหาคม
163 7 สิงหาคม
160 8 สิงหาคม
160 9 สิงหาคม
158 10 สิงหาคม
143 11 สิงหาคม
146 12 สิงหาคม
148 13 สิงหาคม
150 14 สิงหาคม
152 15 สิงหาคม
156 16 สิงหาคม
155 17 สิงหาคม
154 18 สิงหาคม
160 19 สิงหาคม
158 20 สิงหาคม
156 21 สิงหาคม
155 22 สิงหาคม
155 23 สิงหาคม
150 24 สิงหาคม
148 25 สิงหาคม
151 26 สิงหาคม
152 27 สิงหาคม
155 28 สิงหาคม
158 29 สิงหาคม
161 30 สิงหาคม
159 31 สิงหาคม
160 1 กันยายน
155 2 กันยายน
152 3 กันยายน
151 4 กันยายน
154 16 กันยายน
155 17 กันยายน
154 18 กันยายน
156 19 กันยายน
158 20 กันยายน
161 21 กันยายน
166 22 กันยายน
169 23 กันยายน
170 24 กันยายน
173 25 กันยายน
176 26 กันยายน
174 27 กันยายน
173 28 กันยายน
168 29 กันยายน
163 30 กันยายน
158 1 ตุลาคม
158 2 ตุลาคม
156 3 ตุลาคม
156 4 ตุลาคม
155 5 ตุลาคม
154 6 ตุลาคม
154 7 ตุลาคม
158 8 ตุลาคม
156 9 ตุลาคม
156 10 ตุลาคม
155 11 ตุลาคม
154 12 ตุลาคม
151 13 ตุลาคม
148 14 ตุลาคม
147 15 ตุลาคม
146 16 ตุลาคม
148 17 ตุลาคม
150 18 ตุลาคม
149 19 ตุลาคม
148 20 ตุลาคม
150 21 ตุลาคม
150 22 ตุลาคม
149 23 ตุลาคม
148 24 ตุลาคม
147 25 ตุลาคม
145 26 ตุลาคม
148 27 ตุลาคม
150 28 ตุลาคม
155 29 ตุลาคม
161 30 ตุลาคม
163 31 ตุลาคม
167 1 พฤศจิกายน
167 2 พฤศจิกายน
169 3 พฤศจิกายน
166 4 พฤศจิกายน
167 5 พฤศจิกายน
169 6 พฤศจิกายน
170 7 พฤศจิกายน
169 8 พฤศจิกายน
168 9 พฤศจิกายน
170 10 พฤศจิกายน
171 11 พฤศจิกายน
179 12 พฤศจิกายน
180 13 พฤศจิกายน
181 14 พฤศจิกายน
179 15 พฤศจิกายน
178 16 พฤศจิกายน
174 17 พฤศจิกายน
168 18 พฤศจิกายน
165 19 พฤศจิกายน
167 20 พฤศจิกายน
168 21 พฤศจิกายน
166 22 พฤศจิกายน
165 23 พฤศจิกายน
168 24 พฤศจิกายน
171 25 พฤศจิกายน
171 26 พฤศจิกายน
174 27 พฤศจิกายน
179 28 พฤศจิกายน
181 29 พฤศจิกายน
177 30 พฤศจิกายน
180 1 ธันวาคม
181 2 ธันวาคม
181 3 ธันวาคม
181 4 ธันวาคม
186 5 ธันวาคม
188 6 ธันวาคม
184 7 ธันวาคม
177 8 ธันวาคม
180 9 ธันวาคม
176 10 ธันวาคม
170 11 ธันวาคม
174 12 ธันวาคม
175 13 ธันวาคม
178 14 ธันวาคม
174 15 ธันวาคม
175 16 ธันวาคม
184 17 ธันวาคม
185 18 ธันวาคม
184 19 ธันวาคม
182 20 ธันวาคม
177 21 ธันวาคม
177 22 ธันวาคม
175 23 ธันวาคม
174 24 ธันวาคม
177 25 ธันวาคม
175 26 ธันวาคม
173 27 ธันวาคม
171 28 ธันวาคม
170 29 ธันวาคม
163 30 ธันวาคม
151 31 ธันวาคม