สถิตินี้รวบรวมมาจาก http://community.nvda-project.org/usersByCountry.html ซึ่งเป็นสถิติการใช้ NVDA จากผู้ใช้ทั่วโลก นับเป็นรายวัน

โดยที่สถิตินี้นับจากการติดต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อเช็กอัพเดตของโปรแกรม NVDA ดังนั้นยอดผู้ใช้นี้อาจไม่ตรงกับความเป็นจริง 100% เพราะอาจมีผู้ใช้ที่ปิดฟีเจอร์ auto update ไว้ หรือใช้งานโดยไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ต

ปี 2565

หมายเหตุ: เนื่องจากระบบเก็บสถิติผู้ใช้ของ NVDA ล่มไปตั้งแต่วันคริสต์มาสปี 2564 และเพิ่งกลับมาใช้ได้เมื่อกลางเดือนพฤษภาคม ดังนั้นสถิติของปี 2565 จึงไม่ครบถ้วน

จำนวนผู้ใช้ วันที่ เดือน
357 18 พฤษภาคม
360 19 พฤษภาคม
368 20 พฤษภาคม
366 21 พฤษภาคม
370 22 พฤษภาคม
382 23 พฤษภาคม
389 24 พฤษภาคม
393 25 พฤษภาคม
400 26 พฤษภาคม
408 27 พฤษภาคม
412 28 พฤษภาคม
412 29 พฤษภาคม
414 30 พฤษภาคม
419 31 พฤษภาคม
416 1 มิถุนายน
409 2 มิถุนายน
396 3 มิถุนายน
397 4 มิถุนายน
398 5 มิถุนายน
394 6 มิถุนายน
390 7 มิถุนายน
385 8 มิถุนายน
381 9 มิถุนายน
386 10 มิถุนายน
387 11 มิถุนายน
386 12 มิถุนายน
382 13 มิถุนายน
379 14 มิถุนายน
384 15 มิถุนายน
394 16 มิถุนายน
397 17 มิถุนายน
394 18 มิถุนายน
394 19 มิถุนายน
395 20 มิถุนายน
396 21 มิถุนายน
400 22 มิถุนายน
395 23 มิถุนายน
392 24 มิถุนายน
391 25 มิถุนายน
390 26 มิถุนายน
395 27 มิถุนายน
399 28 มิถุนายน
395 29 มิถุนายน
399 30 มิถุนายน
406 1 กรกฎาคม
409 2 กรกฎาคม
405 3 กรกฎาคม
406 4 กรกฎาคม
401 5 กรกฎาคม
399 6 กรกฎาคม
395 7 กรกฎาคม
386 8 กรกฎาคม
385 9 กรกฎาคม
387 10 กรกฎาคม
383 11 กรกฎาคม
376 12 กรกฎาคม
362 13 กรกฎาคม
350 14 กรกฎาคม
343 15 กรกฎาคม
336 16 กรกฎาคม
335 17 กรกฎาคม
336 18 กรกฎาคม
342 19 กรกฎาคม
360 20 กรกฎาคม
380 21 กรกฎาคม
395 22 กรกฎาคม
405 23 กรกฎาคม
411 24 กรกฎาคม
416 25 กรกฎาคม
418 26 กรกฎาคม
412 27 กรกฎาคม
389 28 กรกฎาคม
376 29 กรกฎาคม
371 30 กรกฎาคม
365 31 กรกฎาคม
361 1 สิงหาคม
359 2 สิงหาคม
362 3 สิงหาคม
384 4 สิงหาคม
389 5 สิงหาคม
389 6 สิงหาคม
388 7 สิงหาคม
390 8 สิงหาคม
394 9 สิงหาคม
397 10 สิงหาคม
390 11 สิงหาคม
384 12 สิงหาคม
385 13 สิงหาคม
384 14 สิงหาคม
383 15 สิงหาคม
383 16 สิงหาคม
384 17 สิงหาคม
383 18 สิงหาคม
388 19 สิงหาคม
390 20 สิงหาคม
390 21 สิงหาคม
389 22 สิงหาคม
394 23 สิงหาคม
390 24 สิงหาคม
392 25 สิงหาคม
395 26 สิงหาคม
397 27 สิงหาคม
401 28 สิงหาคม
411 29 สิงหาคม
412 30 สิงหาคม
414 31 สิงหาคม
421 1 กันยายน
428 2 กันยายน
425 3 กันยายน
427 4 กันยายน
422 5 กันยายน
413 6 กันยายน
411 7 กันยายน
412 8 กันยายน
412 9 กันยายน
418 10 กันยายน
418 11 กันยายน
416 12 กันยายน
418 13 กันยายน
421 14 กันยายน
417 15 กันยายน
409 16 กันยายน
408 17 กันยายน
408 18 กันยายน
407 19 กันยายน
408 20 กันยายน
408 21 กันยายน
412 22 กันยายน
411 23 กันยายน
408 24 กันยายน
408 25 กันยายน
405 26 กันยายน
409 27 กันยายน
413 28 กันยายน
416 29 กันยายน
418 30 กันยายน
418 1 ตุลาคม
420 2 ตุลาคม
426 3 ตุลาคม
424 4 ตุลาคม
421 5 ตุลาคม
417 6 ตุลาคม
418 7 ตุลาคม
416 8 ตุลาคม
414 9 ตุลาคม
409 10 ตุลาคม
405 11 ตุลาคม
400 12 ตุลาคม
391 13 ตุลาคม
384 14 ตุลาคม
388 15 ตุลาคม
386 16 ตุลาคม
381 17 ตุลาคม
378 18 ตุลาคม
378 19 ตุลาคม
381 20 ตุลาคม
385 21 ตุลาคม
377 22 ตุลาคม
375 23 ตุลาคม
363 24 ตุลาคม
363 25 ตุลาคม
362 26 ตุลาคม
353 29 ตุลาคม
355 30 ตุลาคม
366 31 ตุลาคม
367 1 พฤศจิกายน
371 2 พฤศจิกายน
370 3 พฤศจิกายน
376 4 พฤศจิกายน
376 5 พฤศจิกายน
375 6 พฤศจิกายน
381 7 พฤศจิกายน
378 8 พฤศจิกายน
378 9 พฤศจิกายน
386 10 พฤศจิกายน
387 11 พฤศจิกายน
399 12 พฤศจิกายน
405 13 พฤศจิกายน
409 14 พฤศจิกายน
412 15 พฤศจิกายน
409 16 พฤศจิกายน
405 17 พฤศจิกายน
405 18 พฤศจิกายน
399 19 พฤศจิกายน
400 20 พฤศจิกายน
396 21 พฤศจิกายน
399 22 พฤศจิกายน
404 23 พฤศจิกายน
397 24 พฤศจิกายน
392 25 พฤศจิกายน
392 26 พฤศจิกายน
383 27 พฤศจิกายน
386 28 พฤศจิกายน
388 29 พฤศจิกายน
384 30 พฤศจิกายน
387 1 ธันวาคม
389 2 ธันวาคม
387 3 ธันวาคม
391 4 ธันวาคม
374 5 ธันวาคม
375 6 ธันวาคม
375 7 ธันวาคม
382 8 ธันวาคม
387 9 ธันวาคม
387 10 ธันวาคม
389 11 ธันวาคม
389 12 ธันวาคม
388 13 ธันวาคม
389 14 ธันวาคม
381 15 ธันวาคม
377 16 ธันวาคม
379 17 ธันวาคม
377 18 ธันวาคม
391 19 ธันวาคม
384 20 ธันวาคม
381 21 ธันวาคม
377 22 ธันวาคม
377 23 ธันวาคม
380 24 ธันวาคม
377 25 ธันวาคม
377 26 ธันวาคม
373 27 ธันวาคม
364 28 ธันวาคม
361 29 ธันวาคม
343 30 ธันวาคม
328 31 ธันวาคม