สถิตินี้รวบรวมมาจาก http://community.nvda-project.org/usersByCountry.html ซึ่งเป็นสถิติการใช้ NVDA จากผู้ใช้ทั่วโลก นับเป็นรายวัน

โดยที่สถิตินี้นับจากการติดต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อเช็กอัพเดตของโปรแกรม NVDA ดังนั้นยอดผู้ใช้นี้อาจไม่ตรงกับความเป็นจริง 100% เพราะอาจมีผู้ใช้ที่ปิดฟีเจอร์ auto update ไว้ หรือใช้งานโดยไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ต

ปี 2561

จำนวนผู้ใช้ วันที่ เดือน
239 1 มกราคม
220 2 มกราคม
212 3 มกราคม
216 4 มกราคม
228 5 มกราคม
238 6 มกราคม
246 7 มกราคม
258 8 มกราคม
276 9 มกราคม
285 10 มกราคม
287 11 มกราคม
283 12 มกราคม
284 13 มกราคม
286 14 มกราคม
283 15 มกราคม
275 16 มกราคม
274 17 มกราคม
277 18 มกราคม
277 19 มกราคม
279 20 มกราคม
276 21 มกราคม
268 22 มกราคม
269 23 มกราคม
267 24 มกราคม
267 25 มกราคม
272 26 มกราคม
276 27 มกราคม
275 28 มกราคม
274 29 มกราคม
274 30 มกราคม
274 31 มกราคม
276 1 กุมภาพันธ์
276 2 กุมภาพันธ์
282 3 กุมภาพันธ์
285 4 กุมภาพันธ์
281 5 กุมภาพันธ์
279 6 กุมภาพันธ์
282 7 กุมภาพันธ์
283 8 กุมภาพันธ์
283 9 กุมภาพันธ์
286 10 กุมภาพันธ์
288 11 กุมภาพันธ์
287 12 กุมภาพันธ์
287 13 กุมภาพันธ์
285 14 กุมภาพันธ์
283 15 กุมภาพันธ์
286 16 กุมภาพันธ์
288 17 กุมภาพันธ์
287 18 กุมภาพันธ์
283 19 กุมภาพันธ์
282 20 กุมภาพันธ์
289 21 กุมภาพันธ์
291 22 กุมภาพันธ์
299 23 กุมภาพันธ์
305 24 กุมภาพันธ์
303 25 กุมภาพันธ์
299 26 กุมภาพันธ์
295 27 กุมภาพันธ์
295 28 กุมภาพันธ์
284 1 มีนาคม
277 2 มีนาคม
279 3 มีนาคม
278 4 มีนาคม
271 5 มีนาคม
270 6 มีนาคม
268 7 มีนาคม
277 8 มีนาคม
277 9 มีนาคม
284 10 มีนาคม
285 11 มีนาคม
282 12 มีนาคม
280 13 มีนาคม
279 14 มีนาคม
281 15 มีนาคม
280 16 มีนาคม
283 17 มีนาคม
280 18 มีนาคม
276 19 มีนาคม
273 20 มีนาคม
269 21 มีนาคม
266 22 มีนาคม
264 23 มีนาคม
264 24 มีนาคม
263 25 มีนาคม
260 26 มีนาคม
262 27 มีนาคม
262 28 มีนาคม
258 29 มีนาคม
262 30 มีนาคม
264 31 มีนาคม
264 1 เมษายน
262 2 เมษายน
262 3 เมษายน
256 4 เมษายน
251 5 เมษายน
243 6 เมษายน
248 7 เมษายน
246 8 เมษายน
238 9 เมษายน
238 10 เมษายน
239 11 เมษายน
238 12 เมษายน
233 13 เมษายน
228 14 เมษายน
225 15 เมษายน
216 16 เมษายน
212 17 เมษายน
213 18 เมษายน
218 19 เมษายน
230 20 เมษายน
239 21 เมษายน
239 22 เมษายน
244 23 เมษายน
239 24 เมษายน
236 25 เมษายน
238 26 เมษายน
237 27 เมษายน
238 28 เมษายน
246 29 เมษายน
248 30 เมษายน
252 1 พฤษภาคม
255 2 พฤษภาคม
257 3 พฤษภาคม
255 4 พฤษภาคม
253 5 พฤษภาคม
252 6 พฤษภาคม
247 7 พฤษภาคม
247 8 พฤษภาคม
247 9 พฤษภาคม
249 10 พฤษภาคม
252 11 พฤษภาคม
255 12 พฤษภาคม
260 13 พฤษภาคม
259 14 พฤษภาคม
257 15 พฤษภาคม
255 16 พฤษภาคม
256 17 พฤษภาคม
258 18 พฤษภาคม
261 19 พฤษภาคม
263 20 พฤษภาคม
267 21 พฤษภาคม
271 22 พฤษภาคม
276 23 พฤษภาคม
282 24 พฤษภาคม
283 25 พฤษภาคม
286 26 พฤษภาคม
287 27 พฤษภาคม
284 28 พฤษภาคม
282 29 พฤษภาคม
279 30 พฤษภาคม
278 31 พฤษภาคม
278 1 มิถุนายน
282 2 มิถุนายน
281 3 มิถุนายน
277 4 มิถุนายน
283 5 มิถุนายน
285 6 มิถุนายน
280 7 มิถุนายน
278 8 มิถุนายน
279 9 มิถุนายน
277 10 มิถุนายน
271 11 มิถุนายน
268 12 มิถุนายน
270 13 มิถุนายน
269 14 มิถุนายน
273 15 มิถุนายน
273 16 มิถุนายน
277 17 มิถุนายน
275 18 มิถุนายน
277 19 มิถุนายน
278 20 มิถุนายน
272 21 มิถุนายน
271 22 มิถุนายน
273 23 มิถุนายน
274 24 มิถุนายน
276 25 มิถุนายน
271 26 มิถุนายน
274 27 มิถุนายน
276 28 มิถุนายน
282 29 มิถุนายน
276 30 มิถุนายน
271 1 กรกฎาคม
273 2 กรกฎาคม
279 3 กรกฎาคม
279 4 กรกฎาคม
280 5 กรกฎาคม
288 6 กรกฎาคม
299 7 กรกฎาคม
299 8 กรกฎาคม
285 9 กรกฎาคม
287 10 กรกฎาคม
289 11 กรกฎาคม
293 12 กรกฎาคม
295 13 กรกฎาคม
297 14 กรกฎาคม
302 15 กรกฎาคม
297 16 กรกฎาคม
297 17 กรกฎาคม
295 18 กรกฎาคม
291 19 กรกฎาคม
292 20 กรกฎาคม
296 21 กรกฎาคม
300 22 กรกฎาคม
298 23 กรกฎาคม
295 24 กรกฎาคม
296 25 กรกฎาคม
293 26 กรกฎาคม
282 27 กรกฎาคม | | | 7/27/2018 | | | | |
274 28 กรกฎาคม | | | 7/27/2018 | 7/28/2018 | | | |
276 29 กรกฎาคม | | | 7/27/2018 | 7/28/2018 | | | |
264 30 กรกฎาคม
264 31 กรกฎาคม
270 1 สิงหาคม
276 2 สิงหาคม
289 3 สิงหาคม
295 4 สิงหาคม
294 5 สิงหาคม
297 6 สิงหาคม
292 7 สิงหาคม
287 8 สิงหาคม
284 9 สิงหาคม
280 10 สิงหาคม
279 11 สิงหาคม
279 12 สิงหาคม
269 13 สิงหาคม
266 14 สิงหาคม
270 15 สิงหาคม
276 16 สิงหาคม
287 17 สิงหาคม
291 18 สิงหาคม
296 19 สิงหาคม
302 20 สิงหาคม
301 21 สิงหาคม
302 22 สิงหาคม
303 23 สิงหาคม
299 24 สิงหาคม
307 25 สิงหาคม
307 26 สิงหาคม
306 27 สิงหาคม
303 28 สิงหาคม
298 29 สิงหาคม
298 30 สิงหาคม
305 31 สิงหาคม
308 1 กันยายน
306 2 กันยายน
302 3 กันยายน
304 4 กันยายน
302 5 กันยายน
303 6 กันยายน
303 7 กันยายน
304 8 กันยายน
309 9 กันยายน
306 10 กันยายน
308 11 กันยายน
308 12 กันยายน
303 13 กันยายน
309 14 กันยายน
312 15 กันยายน
311 16 กันยายน
300 17 กันยายน
297 18 กันยายน
299 19 กันยายน
298 20 กันยายน
297 21 กันยายน
302 22 กันยายน
297 23 กันยายน
289 24 กันยายน
286 25 กันยายน
277 26 กันยายน
285 27 กันยายน
284 28 กันยายน
284 29 กันยายน
284 30 กันยายน
276 1 ตุลาคม
277 2 ตุลาคม
273 3 ตุลาคม
271 4 ตุลาคม
267 5 ตุลาคม
271 6 ตุลาคม
274 7 ตุลาคม
272 8 ตุลาคม
265 9 ตุลาคม
262 10 ตุลาคม
259 11 ตุลาคม
254 12 ตุลาคม
249 13 ตุลาคม
246 14 ตุลาคม
235 15 ตุลาคม
236 16 ตุลาคม
236 17 ตุลาคม
234 18 ตุลาคม
234 19 ตุลาคม
236 20 ตุลาคม
236 21 ตุลาคม
240 22 ตุลาคม
229 23 ตุลาคม
228 24 ตุลาคม
228 25 ตุลาคม
229 26 ตุลาคม
234 27 ตุลาคม
233 28 ตุลาคม
233 29 ตุลาคม
240 30 ตุลาคม
240 31 ตุลาคม
240 1 พฤศจิกายน
242 2 พฤศจิกายน
243 3 พฤศจิกายน
243 4 พฤศจิกายน
243 5 พฤศจิกายน
249 6 พฤศจิกายน
254 7 พฤศจิกายน
254 8 พฤศจิกายน
253 9 พฤศจิกายน
258 10 พฤศจิกายน
254 11 พฤศจิกายน
249 12 พฤศจิกายน
245 13 พฤศจิกายน
249 14 พฤศจิกายน
254 15 พฤศจิกายน
253 16 พฤศจิกายน
259 17 พฤศจิกายน
260 18 พฤศจิกายน
256 19 พฤศจิกายน
260 20 พฤศจิกายน
257 21 พฤศจิกายน
257 22 พฤศจิกายน
253 23 พฤศจิกายน
258 24 พฤศจิกายน
256 25 พฤศจิกายน
253 26 พฤศจิกายน
254 27 พฤศจิกายน
257 28 พฤศจิกายน
265 29 พฤศจิกายน
272 30 พฤศจิกายน
273 1 ธันวาคม
273 2 ธันวาคม
261 3 ธันวาคม
258 4 ธันวาคม
249 5 ธันวาคม
244 6 ธันวาคม
241 7 ธันวาคม
241 8 ธันวาคม
244 9 ธันวาคม
235 10 ธันวาคม
228 11 ธันวาคม
239 12 ธันวาคม
240 13 ธันวาคม
240 14 ธันวาคม
250 15 ธันวาคม
252 16 ธันวาคม
257 17 ธันวาคม
259 18 ธันวาคม
259 19 ธันวาคม
260 20 ธันวาคม
262 21 ธันวาคม
260 22 ธันวาคม
255 23 ธันวาคม
250 24 ธันวาคม
244 25 ธันวาคม
237 26 ธันวาคม
237 27 ธันวาคม
232 28 ธันวาคม
227 29 ธันวาคม
226 30 ธันวาคม
207 31 ธันวาคม