สถิตินี้รวบรวมมาจาก http://community.nvda-project.org/usersByCountry.html ซึ่งเป็นสถิติการใช้ NVDA จากผู้ใช้ทั่วโลก นับเป็นรายวัน

โดยที่สถิตินี้นับจากการติดต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อเช็กอัพเดตของโปรแกรม NVDA ดังนั้นยอดผู้ใช้นี้อาจไม่ตรงกับความเป็นจริง 100% เพราะอาจมีผู้ใช้ที่ปิดฟีเจอร์ auto update ไว้ หรือใช้งานโดยไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ต

ปี 2563

จำนวนผู้ใช้ วันที่ เดือน
191 1 มกราคม
188 2 มกราคม
185 3 มกราคม
190 4 มกราคม
193 5 มกราคม
206 6 มกราคม
219 7 มกราคม
235 8 มกราคม
236 9 มกราคม
236 10 มกราคม
236 11 มกราคม
233 12 มกราคม
228 13 มกราคม
229 14 มกราคม
226 15 มกราคม
228 16 มกราคม
231 17 มกราคม
239 18 มกราคม
237 19 มกราคม
234 20 มกราคม
234 21 มกราคม
235 22 มกราคม
236 23 มกราคม
239 24 มกราคม
238 25 มกราคม
238 26 มกราคม
231 27 มกราคม
235 28 มกราคม
234 29 มกราคม
235 30 มกราคม
232 31 มกราคม
234 1 กุมภาพันธ์
236 2 กุมภาพันธ์
230 3 กุมภาพันธ์
231 4 กุมภาพันธ์
232 5 กุมภาพันธ์
233 6 กุมภาพันธ์
234 7 กุมภาพันธ์
236 8 กุมภาพันธ์
229 9 กุมภาพันธ์
215 10 กุมภาพันธ์
213 11 กุมภาพันธ์
219 12 กุมภาพันธ์
222 13 กุมภาพันธ์
229 14 กุมภาพันธ์
231 15 กุมภาพันธ์
234 16 กุมภาพันธ์
240 17 กุมภาพันธ์
239 18 กุมภาพันธ์
235 19 กุมภาพันธ์
229 20 กุมภาพันธ์
229 21 กุมภาพันธ์
234 22 กุมภาพันธ์
246 23 กุมภาพันธ์
244 24 กุมภาพันธ์
246 25 กุมภาพันธ์
251 26 กุมภาพันธ์
253 27 กุมภาพันธ์
251 28 กุมภาพันธ์
242 29 กุมภาพันธ์
235 1 มีนาคม
230 2 มีนาคม
221 3 มีนาคม
226 4 มีนาคม
225 5 มีนาคม
231 6 มีนาคม
234 7 มีนาคม
238 8 มีนาคม
235 9 มีนาคม
232 10 มีนาคม
236 11 มีนาคม
242 12 มีนาคม
244 13 มีนาคม
245 14 มีนาคม
245 15 มีนาคม
245 16 มีนาคม
241 17 มีนาคม
236 18 มีนาคม
233 19 มีนาคม
234 20 มีนาคม
231 21 มีนาคม
225 22 มีนาคม
220 23 มีนาคม
221 24 มีนาคม
220 25 มีนาคม
215 26 มีนาคม
216 27 มีนาคม
223 28 มีนาคม
227 29 มีนาคม
229 30 มีนาคม
228 31 มีนาคม
231 1 เมษายน
232 2 เมษายน
233 3 เมษายน
232 4 เมษายน
234 5 เมษายน
233 6 เมษายน
235 7 เมษายน
235 8 เมษายน
233 9 เมษายน
230 10 เมษายน
233 11 เมษายน
234 12 เมษายน
235 13 เมษายน
232 14 เมษายน
235 15 เมษายน
236 16 เมษายน
234 17 เมษายน
230 18 เมษายน
228 19 เมษายน
228 20 เมษายน
230 21 เมษายน
227 22 เมษายน
227 23 เมษายน
233 24 เมษายน
236 25 เมษายน
236 26 เมษายน
237 27 เมษายน
236 28 เมษายน
240 29 เมษายน
242 30 เมษายน
241 1 พฤษภาคม
241 2 พฤษภาคม
243 3 พฤษภาคม
235 4 พฤษภาคม
237 5 พฤษภาคม
234 6 พฤษภาคม
235 7 พฤษภาคม
239 8 พฤษภาคม
247 9 พฤษภาคม
251 10 พฤษภาคม
259 11 พฤษภาคม
260 12 พฤษภาคม
264 13 พฤษภาคม
259 14 พฤษภาคม
257 15 พฤษภาคม
258 16 พฤษภาคม
250 17 พฤษภาคม
252 18 พฤษภาคม
247 19 พฤษภาคม
246 20 พฤษภาคม
249 21 พฤษภาคม
248 22 พฤษภาคม
249 23 พฤษภาคม
251 24 พฤษภาคม
250 25 พฤษภาคม
248 26 พฤษภาคม
251 27 พฤษภาคม
252 28 พฤษภาคม
257 29 พฤษภาคม
261 30 พฤษภาคม
260 31 พฤษภาคม
260 1 มิถุนายน
258 2 มิถุนายน
251 3 มิถุนายน
249 4 มิถุนายน
246 5 มิถุนายน
247 6 มิถุนายน
245 7 มิถุนายน
246 8 มิถุนายน
246 9 มิถุนายน
254 10 มิถุนายน
256 11 มิถุนายน
251 12 มิถุนายน
254 13 มิถุนายน
251 14 มิถุนายน
244 15 มิถุนายน
244 16 มิถุนายน
241 17 มิถุนายน
244 18 มิถุนายน
246 19 มิถุนายน
248 20 มิถุนายน
252 21 มิถุนายน
256 22 มิถุนายน
255 23 มิถุนายน
254 24 มิถุนายน
250 25 มิถุนายน
248 26 มิถุนายน
249 27 มิถุนายน
246 28 มิถุนายน
240 29 มิถุนายน
239 30 มิถุนายน
233 1 กรกฎาคม
236 2 กรกฎาคม
241 3 กรกฎาคม
239 4 กรกฎาคม
240 5 กรกฎาคม
229 6 กรกฎาคม
228 7 กรกฎาคม
226 8 กรกฎาคม
223 9 กรกฎาคม
227 10 กรกฎาคม
231 11 กรกฎาคม
237 12 กรกฎาคม
246 13 กรกฎาคม
253 14 กรกฎาคม
263 15 กรกฎาคม
262 16 กรกฎาคม
265 17 กรกฎาคม
266 18 กรกฎาคม
263 19 กรกฎาคม
258 20 กรกฎาคม
253 21 กรกฎาคม
258 22 กรกฎาคม
264 23 กรกฎาคม
267 24 กรกฎาคม
269 25 กรกฎาคม
264 26 กรกฎาคม
256 27 กรกฎาคม
242 28 กรกฎาคม
232 29 กรกฎาคม
232 30 กรกฎาคม
228 31 กรกฎาคม
236 1 สิงหาคม
238 2 สิงหาคม
247 3 สิงหาคม
258 4 สิงหาคม
260 5 สิงหาคม
268 6 สิงหาคม
272 7 สิงหาคม
277 8 สิงหาคม
273 9 สิงหาคม
268 10 สิงหาคม
261 11 สิงหาคม
258 12 สิงหาคม
251 13 สิงหาคม
247 14 สิงหาคม
253 15 สิงหาคม
257 16 สิงหาคม
258 17 สิงหาคม
259 18 สิงหาคม
269 19 สิงหาคม
267 20 สิงหาคม
266 21 สิงหาคม
267 22 สิงหาคม
267 23 สิงหาคม
262 24 สิงหาคม
263 25 สิงหาคม
271 26 สิงหาคม
271 27 สิงหาคม
278 28 สิงหาคม
280 29 สิงหาคม
279 30 สิงหาคม
280 31 สิงหาคม
274 1 กันยายน
278 2 กันยายน
278 3 กันยายน
277 4 กันยายน
281 5 กันยายน
279 6 กันยายน
264 7 กันยายน
258 8 กันยายน
257 9 กันยายน
257 10 กันยายน
267 11 กันยายน
273 12 กันยายน
276 13 กันยายน
287 14 กันยายน
286 15 กันยายน
285 16 กันยายน
281 17 กันยายน
283 18 กันยายน
285 19 กันยายน
287 20 กันยายน
285 21 กันยายน
285 22 กันยายน
283 23 กันยายน
286 24 กันยายน
286 25 กันยายน
292 26 กันยายน
296 27 กันยายน
294 28 กันยายน
292 29 กันยายน
291 30 กันยายน
291 1 ตุลาคม
291 2 ตุลาคม
286 3 ตุลาคม
282 4 ตุลาคม
275 5 ตุลาคม
282 6 ตุลาคม
281 7 ตุลาคม
279 8 ตุลาคม
284 9 ตุลาคม
291 10 ตุลาคม
292 11 ตุลาคม
292 12 ตุลาคม
278 13 ตุลาคม
277 14 ตุลาคม
280 15 ตุลาคม
274 16 ตุลาคม
278 17 ตุลาคม
279 18 ตุลาคม
281 19 ตุลาคม
290 20 ตุลาคม
287 21 ตุลาคม
292 22 ตุลาคม
284 23 ตุลาคม
280 24 ตุลาคม
278 25 ตุลาคม
274 26 ตุลาคม
275 27 ตุลาคม
275 28 ตุลาคม
275 29 ตุลาคม
283 30 ตุลาคม
289 31 ตุลาคม
288 1 พฤศจิกายน
287 2 พฤศจิกายน
287 3 พฤศจิกายน
285 4 พฤศจิกายน
286 5 พฤศจิกายน
286 6 พฤศจิกายน
289 7 พฤศจิกายน
290 8 พฤศจิกายน
286 9 พฤศจิกายน
286 10 พฤศจิกายน
287 11 พฤศจิกายน
279 12 พฤศจิกายน
278 13 พฤศจิกายน
281 14 พฤศจิกายน
276 15 พฤศจิกายน
271 16 พฤศจิกายน
268 17 พฤศจิกายน
264 18 พฤศจิกายน
260 19 พฤศจิกายน
249 20 พฤศจิกายน
248 21 พฤศจิกายน
245 22 พฤศจิกายน
250 23 พฤศจิกายน
254 24 พฤศจิกายน
256 25 พฤศจิกายน
262 26 พฤศจิกายน
267 27 พฤศจิกายน
267 28 พฤศจิกายน
264 29 พฤศจิกายน
258 30 พฤศจิกายน
254 1 ธันวาคม
249 2 ธันวาคม
250 3 ธันวาคม
257 4 ธันวาคม
260 5 ธันวาคม
261 6 ธันวาคม
260 7 ธันวาคม
262 8 ธันวาคม
269 9 ธันวาคม
268 10 ธันวาคม
261 11 ธันวาคม
263 12 ธันวาคม
265 13 ธันวาคม
261 14 ธันวาคม
264 15 ธันวาคม
262 16 ธันวาคม
267 17 ธันวาคม
273 18 ธันวาคม
276 19 ธันวาคม
266 20 ธันวาคม
259 21 ธันวาคม
260 22 ธันวาคม
260 23 ธันวาคม
256 24 ธันวาคม
255 25 ธันวาคม
267 26 ธันวาคม
272 27 ธันวาคม
267 28 ธันวาคม
271 29 ธันวาคม
273 30 ธันวาคม
268 31 ธันวาคม