Forums:

ผู้ใช้ NVDA กับ Firefox น่าจะพบว่า หากเราเข้าหน้า channel ของ Youtube และเลื่อนดูรายชื่อคลิปย้อนลงไปเรื่อยๆ มันจะแสดงผลแค่ไม่กี่คลิปเท่านั้น ทั้งที่จริง channel นั้นมีคลิปอีกมากที่อัพโหลดไว้ และถ้าเป็นการใช้งานผ่าน browser ตัวอื่นเช่น Chrome หรือ Microsoft Edge ก็ไม่พบปัญหานี้แต่อย่างไร

ปัญหานี้ไม่ทราบต้นเหตุอย่างแท้จริง แต่เราจะมาแนะนำวิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อน..

วิธีก็คือ ให้เราเลื่อนลงไปล่างสุดของหน้าเว็บ จากนั้นให้เรากด NVDA+space เพื่อไปยัง focus mode เมื่ออยู่ใน focus mode แล้ว ให้เรากดลูกศรลงหนึ่งครั้ง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้หน้าเว็บโหลดคลิปมาแสดงให้เราเพิ่มขึ้นนั่นเอง จากนั้นก็กด NVDA+space เพื่อกลับมายัง browse mode ตามปกติ และเลื่อนอ่านชื่อคลิปต่อไปได้ และทำขั้นตอนดังกล่าวซ้ำ เมื่อเราเลื่อนลงไปจนสุดหน้าเว็บแล้ว

วิธีนี้สามารถใช้กับหน้าที่แสดง playlist ได้ด้วยเช่นกัน