สถิตินี้รวบรวมมาจาก http://community.nvda-project.org/usersByCountry.html ซึ่งเป็นสถิติการใช้ NVDA จากผู้ใช้ทั่วโลก นับเป็นรายวัน

โดยที่สถิตินี้นับจากการติดต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อเช็กอัพเดตของโปรแกรม NVDA ดังนั้นยอดผู้ใช้นี้อาจไม่ตรงกับความเป็นจริง 100% เพราะอาจมีผู้ใช้ที่ปิดฟีเจอร์ auto update ไว้ หรือใช้งานโดยไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ต

ปี 2566

จำนวนผู้ใช้ วันที่ เดือน
323 1 มกราคม
300 2 มกราคม
304 3 มกราคม
312 4 มกราคม
319 5 มกราคม
336 6 มกราคม
343 7 มกราคม
349 8 มกราคม
374 9 มกราคม
382 10 มกราคม
386 11 มกราคม
395 12 มกราคม
398 13 มกราคม
405 14 มกราคม
407 15 มกราคม
405 16 มกราคม
403 17 มกราคม
408 18 มกราคม
404 19 มกราคม
399 20 มกราคม
396 21 มกราคม
398 22 มกราคม
400 23 มกราคม
399 24 มกราคม
391 25 มกราคม
386 26 มกราคม
386 27 มกราคม
386 28 มกราคม
389 29 มกราคม
388 30 มกราคม
386 31 มกราคม
394 1 กุมภาพันธ์
400 2 กุมภาพันธ์
409 3 กุมภาพันธ์
410 4 กุมภาพันธ์
407 5 กุมภาพันธ์
415 6 กุมภาพันธ์
412 7 กุมภาพันธ์
407 8 กุมภาพันธ์
406 9 กุมภาพันธ์
403 10 กุมภาพันธ์
405 11 กุมภาพันธ์
402 12 กุมภาพันธ์
393 13 กุมภาพันธ์
398 14 กุมภาพันธ์
405 15 กุมภาพันธ์
406 16 กุมภาพันธ์
418 17 กุมภาพันธ์
418 18 กุมภาพันธ์
426 19 กุมภาพันธ์
435 20 กุมภาพันธ์
435 21 กุมภาพันธ์
431 22 กุมภาพันธ์
434 23 กุมภาพันธ์
422 24 กุมภาพันธ์
416 25 กุมภาพันธ์
410 26 กุมภาพันธ์
407 27 กุมภาพันธ์
408 28 กุมภาพันธ์
404 1 มีนาคม
401 2 มีนาคม
403 3 มีนาคม
408 4 มีนาคม
413 5 มีนาคม
400 6 มีนาคม
405 7 มีนาคม
410 8 มีนาคม
418 9 มีนาคม
425 10 มีนาคม
425 11 มีนาคม
428 12 มีนาคม
437 13 มีนาคม
442 14 มีนาคม
439 15 มีนาคม
438 16 มีนาคม
428 17 มีนาคม
434 18 มีนาคม
430 19 มีนาคม
437 20 มีนาคม
431 21 มีนาคม
438 22 มีนาคม
441 23 มีนาคม
443 24 มีนาคม
439 25 มีนาคม
433 26 มีนาคม
433 27 มีนาคม
430 28 มีนาคม
423 29 มีนาคม
420 30 มีนาคม
416 31 มีนาคม
410 1 เมษายน
416 2 เมษายน
411 3 เมษายน
403 4 เมษายน
398 5 เมษายน
386 6 เมษายน
383 7 เมษายน
384 8 เมษายน
376 9 เมษายน
367 10 เมษายน
362 11 เมษายน
356 12 เมษายน
342 13 เมษายน
325 14 เมษายน
317 15 เมษายน
318 16 เมษายน
312 17 เมษายน
311 18 เมษายน
313 19 เมษายน
326 20 เมษายน
346 21 เมษายน
352 22 เมษายน
351 23 เมษายน
352 24 เมษายน
356 25 เมษายน
356 26 เมษายน
355 27 เมษายน
349 28 เมษายน
348 29 เมษายน
349 30 เมษายน
350 1 พฤษภาคม
349 2 พฤษภาคม
355 3 พฤษภาคม
349 4 พฤษภาคม
339 5 พฤษภาคม
337 6 พฤษภาคม
337 7 พฤษภาคม
342 8 พฤษภาคม
342 9 พฤษภาคม
342 10 พฤษภาคม
362 11 พฤษภาคม
376 12 พฤษภาคม
377 13 พฤษภาคม
370 14 พฤษภาคม
371 15 พฤษภาคม
374 16 พฤษภาคม
371 17 พฤษภาคม
360 18 พฤษภาคม
359 19 พฤษภาคม
362 20 พฤษภาคม
366 21 พฤษภาคม
369 22 พฤษภาคม
369 23 พฤษภาคม
374 24 พฤษภาคม
380 25 พฤษภาคม
385 26 พฤษภาคม
385 27 พฤษภาคม
386 28 พฤษภาคม
391 29 พฤษภาคม
389 30 พฤษภาคม
388 31 พฤษภาคม
380 1 มิถุนายน
380 2 มิถุนายน
376 3 มิถุนายน
377 4 มิถุนายน
360 5 มิถุนายน
366 6 มิถุนายน
372 7 มิถุนายน
377 8 มิถุนายน
376 9 มิถุนายน
381 10 มิถุนายน
382 11 มิถุนายน
399 12 มิถุนายน
396 13 มิถุนายน
393 14 มิถุนายน
395 15 มิถุนายน
403 16 มิถุนายน
405 17 มิถุนายน
410 18 มิถุนายน
409 19 มิถุนายน
406 20 มิถุนายน
404 21 มิถุนายน
402 22 มิถุนายน
399 23 มิถุนายน
395 24 มิถุนายน
390 25 มิถุนายน
389 26 มิถุนายน
398 27 มิถุนายน
398 28 มิถุนายน
398 29 มิถุนายน
388 30 มิถุนายน
386 1 กรกฎาคม
383 2 กรกฎาคม
382 3 กรกฎาคม
378 4 กรกฎาคม
377 5 กรกฎาคม
373 6 กรกฎาคม
383 7 กรกฎาคม
386 8 กรกฎาคม
391 9 กรกฎาคม
389 10 กรกฎาคม
391 11 กรกฎาคม
391 12 กรกฎาคม
395 13 กรกฎาคม
395 14 กรกฎาคม
398 15 กรกฎาคม
398 16 กรกฎาคม
402 17 กรกฎาคม
404 18 กรกฎาคม
410 19 กรกฎาคม
408 20 กรกฎาคม
403 21 กรกฎาคม
402 22 กรกฎาคม
396 23 กรกฎาคม
397 24 กรกฎาคม
389 25 กรกฎาคม
382 26 กรกฎาคม
381 27 กรกฎาคม
365 28 กรกฎาคม
359 29 กรกฎาคม
359 30 กรกฎาคม
343 31 กรกฎาคม
328 1 สิงหาคม
316 2 สิงหาคม
318 3 สิงหาคม
333 4 สิงหาคม
336 5 สิงหาคม
340 6 สิงหาคม
359 7 สิงหาคม
378 8 สิงหาคม
397 9 สิงหาคม
396 10 สิงหาคม
394 11 สิงหาคม
388 12 สิงหาคม
387 13 สิงหาคม
370 14 สิงหาคม
367 15 สิงหาคม
363 16 สิงหาคม
367 17 สิงหาคม
363 18 สิงหาคม
370 19 สิงหาคม
369 20 สิงหาคม
383 21 สิงหาคม
388 22 สิงหาคม
389 23 สิงหาคม
385 24 สิงหาคม
385 25 สิงหาคม
385 26 สิงหาคม
384 27 สิงหาคม
387 28 สิงหาคม
382 29 สิงหาคม
380 30 สิงหาคม
381 31 สิงหาคม
384 1 กันยายน
384 2 กันยายน
388 3 กันยายน
382 4 กันยายน
391 5 กันยายน
393 6 กันยายน
399 7 กันยายน
400 8 กันยายน
406 9 กันยายน
410 10 กันยายน
409 11 กันยายน
408 12 กันยายน
411 13 กันยายน
410 14 กันยายน
411 15 กันยายน
406 16 กันยายน
405 17 กันยายน
409 18 กันยายน
404 19 กันยายน
402 20 กันยายน
396 21 กันยายน
396 22 กันยายน
397 23 กันยายน
404 24 กันยายน
400 25 กันยายน
395 26 กันยายน
391 27 กันยายน
388 28 กันยายน
388 29 กันยายน
386 30 กันยายน
378 1 ตุลาคม
379 2 ตุลาคม
390 3 ตุลาคม
394 4 ตุลาคม
399 5 ตุลาคม
397 6 ตุลาคม
406 7 ตุลาคม
407 8 ตุลาคม
406 9 ตุลาคม
395 10 ตุลาคม
391 11 ตุลาคม
390 12 ตุลาคม
378 13 ตุลาคม
366 14 ตุลาคม
362 15 ตุลาคม
360 16 ตุลาคม
360 17 ตุลาคม
360 18 ตุลาคม
354 19 ตุลาคม
363 20 ตุลาคม
361 21 ตุลาคม
359 22 ตุลาคม
345 23 ตุลาคม
344 24 ตุลาคม
333 25 ตุลาคม
333 26 ตุลาคม
330 27 ตุลาคม
333 28 ตุลาคม
335 29 ตุลาคม
343 30 ตุลาคม
342 31 ตุลาคม
354 1 พฤศจิกายน
360 2 พฤศจิกายน
369 3 พฤศจิกายน
371 4 พฤศจิกายน
369 5 พฤศจิกายน
384 6 พฤศจิกายน
389 7 พฤศจิกายน
391 8 พฤศจิกายน
392 9 พฤศจิกายน
390 10 พฤศจิกายน
393 11 พฤศจิกายน
395 12 พฤศจิกายน
387 13 พฤศจิกายน
394 14 พฤศจิกายน
394 15 พฤศจิกายน
397 16 พฤศจิกายน
396 17 พฤศจิกายน
391 18 พฤศจิกายน
391 19 พฤศจิกายน
389 20 พฤศจิกายน
383 21 พฤศจิกายน
380 22 พฤศจิกายน
371 23 พฤศจิกายน
369 24 พฤศจิกายน
371 25 พฤศจิกายน
370 26 พฤศจิกายน
366 27 พฤศจิกายน
370 28 พฤศจิกายน
369 29 พฤศจิกายน
371 30 พฤศจิกายน
372 1 ธันวาคม
375 2 ธันวาคม
381 3 ธันวาคม
388 4 ธันวาคม
370 5 ธันวาคม
380 6 ธันวาคม
381 7 ธันวาคม
388 8 ธันวาคม
386 9 ธันวาคม
380 10 ธันวาคม
364 11 ธันวาคม
376 12 ธันวาคม
368 13 ธันวาคม
367 14 ธันวาคม
363 15 ธันวาคม
362 16 ธันวาคม
361 17 ธันวาคม
380 18 ธันวาคม
378 19 ธันวาคม
377 20 ธันวาคม
378 21 ธันวาคม
371 22 ธันวาคม
371 23 ธันวาคม
369 24 ธันวาคม
358 25 ธันวาคม
367 26 ธันวาคม
366 27 ธันวาคม
362 28 ธันวาคม
358 29 ธันวาคม
350 30 ธันวาคม
348 31 ธันวาคม