สถิตินี้รวบรวมมาจาก http://community.nvda-project.org/usersByCountry.html ซึ่งเป็นสถิติการใช้ NVDA จากผู้ใช้ทั่วโลก นับเป็นรายวัน

โดยที่สถิตินี้นับจากการติดต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อเช็กอัพเดตของโปรแกรม NVDA ดังนั้นยอดผู้ใช้นี้อาจไม่ตรงกับความเป็นจริง 100% เพราะอาจมีผู้ใช้ที่ปิดฟีเจอร์ auto update ไว้ หรือใช้งานโดยไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ต

ปี 2556

จำนวนผู้ใช้ วันที่ เดือน
63 5 มิถุนายน
67 6 มิถุนายน
73 7 มิถุนายน
73 9 มิถุนายน
72 10 มิถุนายน
74 11 มิถุนายน
72 12 มิถุนายน
71 13 มิถุนายน
68 14 มิถุนายน
70 15 มิถุนายน
71 16 มิถุนายน
71 17 มิถุนายน
72 18 มิถุนายน
73 19 มิถุนายน
73 20 มิถุนายน
71 21 มิถุนายน
72 22 มิถุนายน
72 23 มิถุนายน
72 24 มิถุนายน
73 25 มิถุนายน
73 26 มิถุนายน
74 27 มิถุนายน
77 28 มิถุนายน
76 29 มิถุนายน
78 30 มิถุนายน
80 1 กรกฎาคม
99 2 กรกฎาคม
109 3 กรกฎาคม
110 4 กรกฎาคม
113 5 กรกฎาคม
113 6 กรกฎาคม
113 7 กรกฎาคม
111 8 กรกฎาคม
93 9 กรกฎาคม
82 10 กรกฎาคม
83 11 กรกฎาคม
78 12 กรกฎาคม
80 13 กรกฎาคม
82 14 กรกฎาคม
83 15 กรกฎาคม
84 16 กรกฎาคม
84 17 กรกฎาคม
82 18 กรกฎาคม
81 19 กรกฎาคม
80 20 กรกฎาคม
77 21 กรกฎาคม
74 22 กรกฎาคม
71 23 กรกฎาคม
73 24 กรกฎาคม
77 25 กรกฎาคม
79 26 กรกฎาคม
81 27 กรกฎาคม
84 28 กรกฎาคม
86 29 กรกฎาคม
89 30 กรกฎาคม
90 31 กรกฎาคม
89 1 สิงหาคม
90 2 สิงหาคม
90 3 สิงหาคม
91 4 สิงหาคม
91 5 สิงหาคม
92 6 สิงหาคม
90 7 สิงหาคม
90 8 สิงหาคม
90 9 สิงหาคม
88 10 สิงหาคม
87 11 สิงหาคม
85 12 สิงหาคม
81 13 สิงหาคม
85 14 สิงหาคม
84 15 สิงหาคม
85 16 สิงหาคม
85 17 สิงหาคม
85 18 สิงหาคม
88 19 สิงหาคม
89 20 สิงหาคม
89 21 สิงหาคม
87 22 สิงหาคม
84 23 สิงหาคม
84 24 สิงหาคม
83 25 สิงหาคม
80 26 สิงหาคม
82 27 สิงหาคม
84 28 สิงหาคม
87 29 สิงหาคม
91 30 สิงหาคม
89 31 สิงหาคม
91 1 กันยายน
92 2 กันยายน
92 3 กันยายน
91 4 กันยายน
88 5 กันยายน
88 6 กันยายน
89 7 กันยายน
89 8 กันยายน
88 9 กันยายน
88 10 กันยายน
90 11 กันยายน
91 12 กันยายน
93 13 กันยายน
94 14 กันยายน
95 15 กันยายน
97 16 กันยายน
98 17 กันยายน
97 18 กันยายน
97 19 กันยายน
96 20 กันยายน
94 21 กันยายน
93 22 กันยายน
91 23 กันยายน
94 24 กันยายน
93 25 กันยายน
92 26 กันยายน
94 27 กันยายน
94 28 กันยายน
92 29 กันยายน
93 30 กันยายน
92 1 ตุลาคม
92 2 ตุลาคม
95 3 ตุลาคม
96 4 ตุลาคม
97 5 ตุลาคม
97 6 ตุลาคม
97 7 ตุลาคม
98 8 ตุลาคม
98 9 ตุลาคม
98 10 ตุลาคม
96 11 ตุลาคม
94 12 ตุลาคม
92 13 ตุลาคม
91 14 ตุลาคม
89 15 ตุลาคม
87 16 ตุลาคม
88 17 ตุลาคม
87 18 ตุลาคม
86 19 ตุลาคม
87 20 ตุลาคม
95 21 ตุลาคม
98 22 ตุลาคม
100 23 ตุลาคม
99 24 ตุลาคม
97 25 ตุลาคม
97 26 ตุลาคม
97 27 ตุลาคม
91 28 ตุลาคม
92 29 ตุลาคม
91 30 ตุลาคม
93 31 ตุลาคม
95 1 พฤศจิกายน
98 2 พฤศจิกายน
100 3 พฤศจิกายน
99 4 พฤศจิกายน
95 5 พฤศจิกายน
96 6 พฤศจิกายน
95 7 พฤศจิกายน
94 8 พฤศจิกายน
93 9 พฤศจิกายน
92 10 พฤศจิกายน
92 11 พฤศจิกายน
93 12 พฤศจิกายน
92 13 พฤศจิกายน
93 14 พฤศจิกายน
94 15 พฤศจิกายน
95 16 พฤศจิกายน
97 17 พฤศจิกายน
98 18 พฤศจิกายน
99 19 พฤศจิกายน
100 20 พฤศจิกายน
99 21 พฤศจิกายน
100 22 พฤศจิกายน
101 23 พฤศจิกายน
99 24 พฤศจิกายน
98 25 พฤศจิกายน
98 26 พฤศจิกายน
97 27 พฤศจิกายน
96 28 พฤศจิกายน
91 29 พฤศจิกายน
92 30 พฤศจิกายน
92 1 ธันวาคม
93 2 ธันวาคม
96 3 ธันวาคม
95 4 ธันวาคม
96 5 ธันวาคม
96 6 ธันวาคม
94 7 ธันวาคม
93 8 ธันวาคม
93 9 ธันวาคม
91 10 ธันวาคม
93 11 ธันวาคม
92 12 ธันวาคม
93 13 ธันวาคม
95 14 ธันวาคม
97 15 ธันวาคม
94 16 ธันวาคม
95 17 ธันวาคม
94 18 ธันวาคม
96 19 ธันวาคม
93 20 ธันวาคม
94 21 ธันวาคม
93 22 ธันวาคม
94 23 ธันวาคม
95 24 ธันวาคม
94 25 ธันวาคม
93 26 ธันวาคม
94 27 ธันวาคม
89 28 ธันวาคม
85 29 ธันวาคม
89 30 ธันวาคม
78 31 ธันวาคม