สถิตินี้รวบรวมมาจาก http://community.nvda-project.org/usersByCountry.html ซึ่งเป็นสถิติการใช้ NVDA จากผู้ใช้ทั่วโลก นับเป็นรายวัน

โดยที่สถิตินี้นับจากการติดต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อเช็กอัพเดตของโปรแกรม NVDA ดังนั้นยอดผู้ใช้นี้อาจไม่ตรงกับความเป็นจริง 100% เพราะอาจมีผู้ใช้ที่ปิดฟีเจอร์ auto update ไว้ หรือใช้งานโดยไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ต

ปี 2557

จำนวนผู้ใช้ วันที่ เดือน
76 1 มกราคม
73 2 มกราคม
73 3 มกราคม
73 4 มกราคม
76 5 มกราคม
79 6 มกราคม
82 7 มกราคม
87 8 มกราคม
89 9 มกราคม
92 10 มกราคม
94 11 มกราคม
93 12 มกราคม
93 13 มกราคม
95 14 มกราคม
95 15 มกราคม
95 16 มกราคม
93 17 มกราคม
94 18 มกราคม
96 19 มกราคม
95 20 มกราคม
97 21 มกราคม
97 22 มกราคม
100 23 มกราคม
103 24 มกราคม
104 25 มกราคม
104 26 มกราคม
108 27 มกราคม
106 28 มกราคม
108 29 มกราคม
107 30 มกราคม
113 31 มกราคม
114 1 กุมภาพันธ์
113 2 กุมภาพันธ์
112 3 กุมภาพันธ์
113 4 กุมภาพันธ์
113 5 กุมภาพันธ์
114 6 กุมภาพันธ์
107 7 กุมภาพันธ์
111 8 กุมภาพันธ์
112 9 กุมภาพันธ์
110 10 กุมภาพันธ์
113 11 กุมภาพันธ์
114 12 กุมภาพันธ์
114 13 กุมภาพันธ์
121 14 กุมภาพันธ์
120 15 กุมภาพันธ์
128 16 กุมภาพันธ์
128 17 กุมภาพันธ์
126 18 กุมภาพันธ์
123 19 กุมภาพันธ์
123 20 กุมภาพันธ์
116 21 กุมภาพันธ์
113 22 กุมภาพันธ์
108 23 กุมภาพันธ์
111 24 กุมภาพันธ์
109 25 กุมภาพันธ์
111 26 กุมภาพันธ์
106 27 กุมภาพันธ์
103 28 กุมภาพันธ์
107 1 มีนาคม
103 2 มีนาคม
98 3 มีนาคม
98 4 มีนาคม
98 5 มีนาคม
98 6 มีนาคม
96 7 มีนาคม
98 8 มีนาคม
98 9 มีนาคม
102 10 มีนาคม
101 11 มีนาคม
101 12 มีนาคม
105 13 มีนาคม
106 14 มีนาคม
107 15 มีนาคม
108 16 มีนาคม
108 17 มีนาคม
107 18 มีนาคม
108 19 มีนาคม
104 20 มีนาคม
104 21 มีนาคม
104 22 มีนาคม
105 23 มีนาคม
105 24 มีนาคม
107 25 มีนาคม
108 26 มีนาคม
113 27 มีนาคม
113 28 มีนาคม
112 29 มีนาคม
111 30 มีนาคม
112 31 มีนาคม
112 1 เมษายน
107 2 เมษายน
106 3 เมษายน
104 4 เมษายน
105 5 เมษายน
105 6 เมษายน
101 7 เมษายน
100 8 เมษายน
103 9 เมษายน
102 10 เมษายน
103 11 เมษายน
102 12 เมษายน
103 13 เมษายน
98 14 เมษายน
94 15 เมษายน
88 16 เมษายน
91 17 เมษายน
92 18 เมษายน
93 19 เมษายน
95 20 เมษายน
99 21 เมษายน
100 22 เมษายน
105 23 เมษายน
101 24 เมษายน
103 25 เมษายน
102 26 เมษายน
99 27 เมษายน
97 28 เมษายน
95 29 เมษายน
92 30 เมษายน
88 1 พฤษภาคม
88 2 พฤษภาคม
91 3 พฤษภาคม
93 4 พฤษภาคม
93 5 พฤษภาคม
93 6 พฤษภาคม
96 7 พฤษภาคม
98 8 พฤษภาคม
99 9 พฤษภาคม
102 10 พฤษภาคม
104 11 พฤษภาคม
102 12 พฤษภาคม
102 13 พฤษภาคม
103 14 พฤษภาคม
102 15 พฤษภาคม
101 16 พฤษภาคม
98 17 พฤษภาคม
100 18 พฤษภาคม
98 19 พฤษภาคม
98 20 พฤษภาคม
94 21 พฤษภาคม
92 22 พฤษภาคม
95 23 พฤษภาคม
94 24 พฤษภาคม
95 25 พฤษภาคม
98 26 พฤษภาคม
100 27 พฤษภาคม
101 28 พฤษภาคม
102 29 พฤษภาคม
101 30 พฤษภาคม
101 31 พฤษภาคม
101 1 มิถุนายน
100 2 มิถุนายน
102 3 มิถุนายน
99 4 มิถุนายน
99 5 มิถุนายน
100 6 มิถุนายน
102 7 มิถุนายน
104 8 มิถุนายน
105 9 มิถุนายน
105 10 มิถุนายน
107 11 มิถุนายน
109 12 มิถุนายน
108 13 มิถุนายน
107 14 มิถุนายน
104 15 มิถุนายน
104 16 มิถุนายน
103 17 มิถุนายน
104 18 มิถุนายน
105 19 มิถุนายน
107 20 มิถุนายน
110 21 มิถุนายน
111 22 มิถุนายน
112 23 มิถุนายน
113 24 มิถุนายน
114 25 มิถุนายน
111 26 มิถุนายน
111 27 มิถุนายน
111 28 มิถุนายน
111 29 มิถุนายน
106 30 มิถุนายน
101 1 กรกฎาคม
104 2 กรกฎาคม
104 3 กรกฎาคม
103 4 กรกฎาคม
104 5 กรกฎาคม
107 6 กรกฎาคม
105 7 กรกฎาคม
102 8 กรกฎาคม
103 9 กรกฎาคม
104 10 กรกฎาคม
107 11 กรกฎาคม
107 12 กรกฎาคม
106 13 กรกฎาคม
103 14 กรกฎาคม
102 15 กรกฎาคม
101 16 กรกฎาคม
101 17 กรกฎาคม
104 18 กรกฎาคม
107 19 กรกฎาคม
111 20 กรกฎาคม
115 21 กรกฎาคม
119 22 กรกฎาคม
120 23 กรกฎาคม
124 24 กรกฎาคม
125 25 กรกฎาคม
123 26 กรกฎาคม
120 27 กรกฎาคม
114 28 กรกฎาคม
115 29 กรกฎาคม
117 30 กรกฎาคม
114 31 กรกฎาคม
116 1 สิงหาคม
119 2 สิงหาคม
121 3 สิงหาคม
120 4 สิงหาคม
120 5 สิงหาคม
118 6 สิงหาคม
112 7 สิงหาคม
113 8 สิงหาคม
111 9 สิงหาคม
112 10 สิงหาคม
111 11 สิงหาคม
107 12 สิงหาคม
107 13 สิงหาคม
107 14 สิงหาคม
109 15 สิงหาคม
114 16 สิงหาคม
116 17 สิงหาคม
121 18 สิงหาคม
125 19 สิงหาคม
127 20 สิงหาคม
129 21 สิงหาคม
131 22 สิงหาคม
131 23 สิงหาคม
130 24 สิงหาคม
130 25 สิงหาคม
128 26 สิงหาคม
124 27 สิงหาคม
125 28 สิงหาคม
121 29 สิงหาคม
119 30 สิงหาคม
118 31 สิงหาคม
115 1 กันยายน
116 2 กันยายน
119 3 กันยายน
118 4 กันยายน
124 5 กันยายน
126 6 กันยายน
127 7 กันยายน
123 8 กันยายน
121 9 กันยายน
121 10 กันยายน
123 11 กันยายน
121 12 กันยายน
122 13 กันยายน
125 14 กันยายน
125 15 กันยายน
124 16 กันยายน
124 17 กันยายน
125 18 กันยายน
128 19 กันยายน
127 20 กันยายน
128 21 กันยายน
130 22 กันยายน
131 23 กันยายน
131 24 กันยายน
131 25 กันยายน
131 26 กันยายน
130 27 กันยายน
130 28 กันยายน
125 29 กันยายน
128 30 กันยายน
130 1 ตุลาคม
132 2 ตุลาคม
131 3 ตุลาคม
135 4 ตุลาคม
135 5 ตุลาคม
135 6 ตุลาคม
131 7 ตุลาคม
133 8 ตุลาคม
131 9 ตุลาคม
129 10 ตุลาคม
129 11 ตุลาคม
128 12 ตุลาคม
126 13 ตุลาคม
123 14 ตุลาคม
123 15 ตุลาคม
121 16 ตุลาคม
123 17 ตุลาคม
126 18 ตุลาคม
127 19 ตุลาคม
126 20 ตุลาคม
125 21 ตุลาคม
122 22 ตุลาคม
119 23 ตุลาคม
116 24 ตุลาคม
116 25 ตุลาคม
114 26 ตุลาคม
112 27 ตุลาคม
114 28 ตุลาคม
114 29 ตุลาคม
120 30 ตุลาคม
122 31 ตุลาคม
125 1 พฤศจิกายน
127 2 พฤศจิกายน
127 3 พฤศจิกายน
123 4 พฤศจิกายน
123 5 พฤศจิกายน
121 6 พฤศจิกายน
122 7 พฤศจิกายน
125 8 พฤศจิกายน
124 9 พฤศจิกายน
125 10 พฤศจิกายน
130 11 พฤศจิกายน
133 12 พฤศจิกายน
136 13 พฤศจิกายน
139 14 พฤศจิกายน
141 15 พฤศจิกายน
141 16 พฤศจิกายน
136 17 พฤศจิกายน
133 18 พฤศจิกายน
129 19 พฤศจิกายน
131 20 พฤศจิกายน
130 21 พฤศจิกายน
131 22 พฤศจิกายน
133 23 พฤศจิกายน
136 24 พฤศจิกายน
134 25 พฤศจิกายน
131 26 พฤศจิกายน
133 27 พฤศจิกายน
136 28 พฤศจิกายน
136 29 พฤศจิกายน
135 30 พฤศจิกายน
132 1 ธันวาคม
131 2 ธันวาคม
129 3 ธันวาคม
127 4 ธันวาคม
125 5 ธันวาคม
127 6 ธันวาคม
127 7 ธันวาคม
128 8 ธันวาคม
130 9 ธันวาคม
124 10 ธันวาคม
124 11 ธันวาคม
126 12 ธันวาคม
127 13 ธันวาคม
125 14 ธันวาคม
123 15 ธันวาคม
121 16 ธันวาคม
126 17 ธันวาคม
128 18 ธันวาคม
129 19 ธันวาคม
129 20 ธันวาคม
130 21 ธันวาคม
126 22 ธันวาคม
123 23 ธันวาคม
121 24 ธันวาคม
121 25 ธันวาคม
120 26 ธันวาคม
124 27 ธันวาคม
125 28 ธันวาคม
121 29 ธันวาคม
122 30 ธันวาคม
118 31 ธันวาคม