ส่วนเสริมตัวนี้จะช่วยให้เราสามารถปรับระดับความดังเสียงของแต่ละแอพพลิเคชัน โดยที่เราไม่ต้องเรียกหน้า volume ของ Windows ขึ้นมาได้

คุณสมบัติและคีย์ลัด:

เปิด sound manager mode เพื่อใช้ลูกศรควบคุมการปรับระดับเสียงในแต่ละแอพพลิเคชันได้

  • NVDA+Control+Shift+V เพื่อเปิด sound manager mode ขึ้นมา โดยเราจะได้ยินเสียงบี๊ปสูงๆ หนึ่งที
  • เมื่ออยู่ใน sound manager mode แล้ว สามารถใช้ลูกศรขึ้น/ลง เพื่อปรับระดับความดังได้ และใช้ลูกศรซ้าย/ขวาเพื่อเปลี่ยนแอพพลิเคชันที่เราต้องการปรับระดับเสียง
  • กด escape หรือกด NVDA+Control+Shift+v อีกครั้ง เพื่อออกจาก sound manager mode โดยที่จะมีเสียงบี๊ปให้เราได้ยิน

นอกจากนี้ในหน้าต่างการตั้งค่าของ NVDA ก็จะมีหมวด Sound Manager เพิ่มเข้ามา ซึ่งจะมีให้เราติ๊กเลือกว่าจะให้อ่านเปอร์เซ็น เมื่อเราเลื่อนลูกศรปรับระดับเสียงหรือไม่ และอีกอันก็คือให้เราติ๊กว่าจะให้อ่านชื่อแอพพลิเคชันที่เราจะปรับระดับเสียงเวลากดลูกศรซ้าย/ขวาหรือไม่

ผู้พัฒนา: Yannick PLASSIARD podcastcecitek@gmail.com Danstiv danstiv@blind.games Beqa Gozalishvili beqaprogger@gmail.com
ขนาด: 1116 KB

ที่มา - https://www.nvda.it/node/195