ส่วนเสริมตัวนี้จะช่วยให้เราสามารถปรับแต่งการแจ้งเตือนจากโปรแกรม Zoom ของ NVDA ได้ ทำให้รับฟังการประชุมได้ราบรื่นขึ้น และยังรองรังการใช้งานฟีเจอร์ Remote ใน Zoom ได้อีกด้วย

หมายเหตุ: คำสั่งทั้งหมดของส่วนเสริมนี้ จะใช้งานได้กรณีที่ผู้ใช้อยู่ในหน้าต่างของโปรแกรม Zoom เท่านั้น

คุณสมบัติและคีย์ลัด

 • NVDA+shift+a กดเพื่อสลับโหมดของการแจ้งเตือน ซึ่งมี 4 โหมดให้เลือกดังนี้
  • Report all alerts mode, โหมดนี้ NVDA จะอ่านการแจ้งเตือนทั้งหมดตามปกติ
  • Beep for alerts, โหมดนี้ NVDA จะส่งเสียงบี๊ปสั้นๆ แทนการอ่านข้อความการแจ้งเตือนทั้งหมด
  • Silence all alerts, โหมดนี้ NVDA จะไม่อ่านการแจ้งเตือนใดๆ เลย
  • Custom mode, โหมดนี้ผู้ใช้สามารถกำหนดการแจ้งเตือนที่ต้องการให้ NVDA รายงานได้ โดยสามารถเลือกได้จากเมนูการตั้งค่าของส่วนเสริม หรือกดคีย์ลัดสำหรับแต่ละประเภทการแจ้งเตือน (หากต้องการใช้งานโหมดนี้ ผู้ใช้จำเป็นจะต้องตั้งค่าภาษาของโปรแกรม NVDA เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)

คีย์ลัดต่อไปนี้ทำให้เราสามารถกดเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนต่างๆ จาก Zoom ได้ (จะมีผลต่อเมื่อเราเลือกใช้ Custom mode, อยู่เท่านั้น)

 • NVDA + Ctrl + 1: การเข้าออกจากการประชุมของผู้เข้าร่วม (สำหรับ Host เท่านั้น)
 • NVDA + Ctrl + 2: การเข้าออกจากห้องรอการประชุมของผู้เข้าร่วม (สำหรับHost เท่านั้น)
 • NVDA + Ctrl + 3: host บังคับปิดไม
 • NVDA + Ctrl + 4: host บังคับปิดวิดีโอ
 • NVDA + Ctrl + 5: การแชร์หน้าจอจากผู้เข้าร่วมประชุม
 • NVDA + Ctrl + 6: ได้รับสิทธิ์การันทึกการประชุม
 • NVDA + Ctrl + 7: ได้รับแชทที่ส่งแบบสาธาณะ
 • NVDA + Ctrl + 8: ได้รับแชทส่วนตัว
 • NVDA + Ctrl + 9: การอัพโหลดไฟล์เสร็จสมบูรณ์
 • NVDA + Ctrl + 0: ได้รับสิทธิ์การเป็น Host
 • NVDA + Shift + Ctrl + 1: ผู้เข้าร่วมประชุมยกมือหรือเอามือลง (สำหรับHost เท่านั้น)
 • NVDA + Shift + Ctrl + 2: ได้รับสิทธิ์การเข้าถึงจากฟีเจอร์ Remote Control
 • NVDA + Shift + Ctrl + 3: ได้รับข้อความแชท

หมายเหตุ: คุณต้องเลือกการแจ้งเตือนทั้งหมดไว้จากในการตั้งค่าการช่วยการเข้าถึง (accessibility) ของโปรแกรม Zoom เพื่อให้ส่วนเสริมทำงานได้ คีย์ลัดสำหรับการเข้าหน้าตั้งค่าของส่วนเสริม คือ NVDA + Z โดยที่เราสามารถเลือกโหมดการรายงานเช่นเดียวกับคำสั่งแรก หรือสามารถเลือกประเภทการแจ้งเตือน ของ Custom mode ได้จากหน้าการตั้งค่านี้

สำหรับฟีเจอร์ Remote control หลังจากได้รับอนุญาต เราสามารถกด NVDA + O เพื่อย้ายโฟกัสเข้า / ออกจากหน้าจอ remote control โปรดสังเกตว่าโฟกัสควรอยู่ที่ตัวควบคุมการประชุมตัวใดตัวหนึ่งเพื่อให้สามารถใช้งานฟีเจอร์ remote control ได้

ผู้พัฒนา: Mohammad Suliman mohmad.s93@gmail.com , Eilana Benish benish.ilana@gmail.com
ขนาด: 97 KB

ที่มา - https://addons.nvda-project.org/addons/zoomEnhancements.en.html