ส่วนเสริมตัวนี้เป็นการสร้างคีย์ลัดซ้อนไปในการใช้คีย์ลัดอีกชั้นหนึ่ง คล้ายๆ กับคำสั่ง Jaws key+space ใน Jaws version ใหม่ๆ แต่อย่างในโปรแกรม Jaws นั้น จะเป็นการกดคีย์ลัดเพื่อเรียกฟีเจอร์เพิ่มเติมขึ้นมา แต่การกดคีย์ลัดของส่วนเสริมตัวนี้ จะเป็นการปรับการตั้งค่าการอ่านต่างๆ ของโปรแกรม NVDA ช่วยให้เราปรับค่าการอ่านได้อย่างรวดเร็ว แทนที่จะต้องเข้าเมนูหลายๆ ชั้น ;)

และอีกคุณสมบัติที่น่าสนใจมากก็คือ มันยังสามารถกดคีย์ลัดเพื่อสลับเสียง Synthesizer ตัวต่างๆ ที่เรามีใช้งานในโปรแกรม NVDA ได้อีกด้วย สามารถตั้งค่าไว้ได้ถึง 5 เสียงเลยทีเดียว :D

คุณสมบัติและคีย์ลัด: ส่วนเสริมตัวนี้จะช่วยสร้างคีย์ลัดในการตั้งค่าการอ่าน รวมถึงการสลับเสียง synthesizer ในโปรแกรม NVDA ได้ โดยมีคำสั่งดังต่อไปนี้

NVDA+; เพื่อเข้าสู่การใช้งาน เมื่อกดคำสั่งนี้แล้ว เราสามารถกดตัวอักษรดังต่อไปนี้ เพื่อเรียกใช้งานการตั้งค่าดังต่อไปนี้ได้

d - toggle speech dictionary
h - toggle headings
i - toggle indents
t - toggle tables
c toggle table cell coordinates
l toggle lists
p toggle position information
u toggle shortcut keys
o toggle table and list header announcement
1-5 switch to a saved synth slot
a Save current synth
k Toggle links announcement

ส่วนมากก็คือการเปิด/ปิด การอ่านในส่วนต่างๆ นั่นเอง โดยหากเป็นการกดเปิด (ให้อ่าน) จะมีเสียงบี๊บเสียงสูงดัง แต่หากเป็นการกดปิด (ไม่ให้อ่าน) ก็จะเป็นเสียงบี๊บเสียงต่ำแทน

ส่วนการใช้งานการสลับเสียง synthesizer นั้น ให้เราไปอยู่ในแต่ละช่อง (ในโปรแกรมใช้คำว่า slot) ก็คือ กด NVDA+; แล้วกดเลข 1 เพื่อไปอยู่ที่ช่องที่ 1 หากเป็นการใช้งานครั้งแรกส่วนเสริมจะบอกเราว่าช่องนี้ยังไม่ได้มีการบันทึก ดังนั้นเราก็ต้องบันทึกเสียง synthesizer ลงไป โดยการกด NVDA+; แล้วกด a นั่นเอง โดยเสียงที่จะถูกบันทึกลงไป ก็คือเสียงที่เราใช้งานอยู่ในขณะบันทึก และเมื่อบันทึกไว้แล้ว ในครั้งถัดไปที่กดเข้ามาในช่องนี้ มันก็จะพูดชื่อของเสียงที่เราตั้งไว้ให้เราทราบด้วย

ข้อสังเกตนิดนึงก็คือ ส่วนเสริมตัวนี้มันไม่ได้จำแค่ชื่อของเสียงที่เราบันทึกลงไปในแต่ละช่องเพียงอย่างเดียว หากแต่มันยังจำการตั้งค่าต่างๆ ของเสียงนั้นๆ ไว้อีกด้วย กล่าวคือหากเราเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของเสียงนั้นๆ เช่นปรับความเร็ว หากกดกลับมาใช้เสียงในช่องเดิมนี้ใหม่ เราจะพบว่าการตั้งค่าจะกลับไปเหมือนตอนก่อนที่เราจะกดบันทึกไว้ ดังนั้นในอีกมุมหนึ่งเราอาจจะประยุกต์การบันทึกใน 5 ช่องนี้ ให้เป็นการตั้งค่าของเสียงเดียวกัน แต่ตั้งค่าไว้ต่างกัน เพื่อใช้ในโอกาสต่างๆ กันได้อีกด้วย

ผู้พัฒนา: Tyler Spivey tspivey@pcdesk.net
ขนาด: 3 KB