add-on ตัวนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกเวลาเราคัดลอกไฟล์

คุณสมบัติและคีย์ลัด: ใช้คำสั่ง NVDA+shift+DownArrow เมื่อท่านได้ select ไฟล์ไว้ โปรแกรมจะอ่านจำนวนไฟล์ที่ถูก select ไว้ พร้อมทั้งอ่านชื่อไฟล์ทั้งหมดให้อีกด้วย ซึ่งจะต่างจาก ถ้าเรา select แล้วใช้คำสั่ง NVDA+end จะอ่านจำนวนไฟล์ที่ select ไว้และขนาดโดยรวม

ผู้พัฒนา:
ขนาด: 1 KB