add-on ตัวนี้จะทำให้เราสามารถอ่านชื่อโปรแกรมที่กำลังใช้อยู่ พร้อมทั้งระบุถึงเวอร์ชั่นได้ คล้ายๆ กับคำสั่งในโปรแกรม Jaws

คุณสมบัติและคีย์ลัด: เมื่อเราอยากทราบรายละเอียดเวอร์ชั่นของโปรแกรมตัวไหนที่เราใช้อยู่ ก็ให้ใช้คำสั่ง NVDA+shift+v โปรแกรมก็จะรายงานข้อมูลเหล่านั้นให้เราฟัง

ผู้พัฒนา: Patrick ZAJDA patrick@zajda.fr
ขนาด: 10 KB

ที่มา - https://addons.nvda-project.org/addons/sayProductNameAndVersion.en.html