คนคงรู้จัก winamp โปรแกรมฟังเพลง ที่สามารถฟังเพลงและดูวิดีโอจากไฟล์หลายๆ นามสกุลกันดีแล้ว ซึ่งสำหรับคนที่ใช้ jaws การใช้ winamp ไม่ใช่เรื่องที่ยากเย็นอะไร เพราะทางผู้ผลิตได้ใส่ script สำหรับ winamp ซึ่งจะทำให้เราสามารถใช้ winamp ร่วมกับ jaws ได้ดี และทำให้เราใช้ function ต่างๆ ของ winamp ได้มากกว่าแข้เล่นเพลง หยุดเล่นเพลง pause หรืออะไรๆ ซึ่งเป็นคำสั่งพื้นฐาน

แต่สำหรับคนที่ใช้ nvda แล้ว การใช้ winamp จะทำได้เท่าที่กล่าวมาเท่านั้น หรือถ้าทำได้มากกว่านั้นก็ไม่สะดวกเหมือนใช้ jaws เพราะอาจจะต้องทำผ่านการเข้า menu

ด้วยเหตุผลนี้จึงมีผู้พัฒนาโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับ nvda เพื่อช่วยให้สามารถใช้งานกับ winamp ได้สะดวกและสามารถใช้งานในส่วนที่ nvda เข้าไม่ถึงได้ง่ายขึ้น โปรแกรมนี้ชื่อว่า"MPAccess" ซึ่งโดยความเป็นจริงถึงแม้ว่าจะยังทำงานได้ไม่เหมือน script ของ jaws แต่ก็น่าจะมีการพัฒนาให้สามารถทำงานได้ดีขึ้นในเวอร์ชั่นถัดไป

ลักษณะการทำงานของ MPAccess นี้จะไม่เหมือน script ของ jaws คือ ถ้าใช้ jaws เราจะไม่จำเป็นต้องเปิดโปรแกรมอื่นขึ้นมาเพื่อที่จะให้ใช้งานกับ winamp ได้ แต่ MPAccess นี้จะต้องถูกเปิดขึ้นมาพร้อมๆ กับการใช้ winamp และ nvda ถ้าใช้ winamp แต่ไม่ได้เปิดโปรแกรมนี้ก็จะเป็นการทำงานในลักษณะปรกติเดิมๆ เท่าที่ nvda จะสามารถทำได้ และนอกจากจะสามารถใช้กับ winamp ได้แล้วยังใช้กับ fooba2000 ซึ่งเป็นโปรแกรมฟังเพลงอีกตัวหนึ่งได้อีกด้วย

สำหรับคำสั่งที่ MPAccess สามารถทำให้ nvda ใช้งานกับ winamp ได้ก็มีดังนี้ครับ

 • Speak elapsed time = shift+alt+t
 • Speak remaining time = control+shift+t
 • Speak total track length = alt+t
 • Set alternate jump time = Shift+j
 • Alternate jump backward/forward = Control+left and right arrows
 • Set volume to 100, 75, 50, 25 and 0% = Control+up and down arrows
 • Pan left/right (Winamp only) = Shift+left/right arrows
 • Reset pan to centre (Winamp only) = Shift+up arrow
 • Preview end of track = alt+r
 • Set review time = shift+r
 • Set marker (up to 10 per file) = shift+numbers 1 through 0
 • Set Marker Manually = Control+numbers 1 through 0
 • Jump to specific marker = numbers 1 through 0
 • Enable/disable the equaliser (Winamp only) = shift+e เป็นคำสั่งที่เปิดและปิดการปรับเสียงต่างๆ ของเพลงได้ตามที่เราต้องการ ซึ่งคำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่มีประโยชน์มาก
 • Choose the previous/next Equaliser setting (Winamp only) = Control+shift+left/right arrow คำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่ใช้เลื่อนเพื่อเลือก ban ต่างๆ ของไฟล์เพื่อใช้คำสั่งต่อไปในการปรับเสียง
 • Modify the selected Equaliser setting (Winamp only) = Control+shift+up/down arrow เมื่อเลือก ban ได้ตามที่เราต้องการแล้วก็ใช้คำสั่งนี้เพื่อปรับแต่งเสียงได้ตามต้องการ
 • Move between the Speech Api settings = Alt+left/right arrow คือ นอกจากโปรแกรมนี้จะใช้กับ nvda ได้แล้ว ถ้าในขณะที่เปิด winamp กับ MPAccess ไม่ได้เปิด nvda อยู่โปรแกรมก็จะปรับไปใช้ microsoft sapi แทน
 • Modify Speech Api setting = Alt+up/down arrow ใช้เพื่อปรับแต่างเสียงอ่านของ microsoft sapi เท่านั้น
 • Move between the buffers = Alt+Shift+left/right arrow
 • Move in the buffer?s data = Alt+Shift+up/down arrow ใช้เพื่ออ่านรายละเอียดต่างๆ ของไฟล์ เช่น ความละเอียดของ bit rate
 • Copy Current Buffer text to clipboard = alt+shift+c
 • Exit MPAccess = Control+shift+q

ตอนนี้ MPAccess update เป็น 2.7 แล้ว มีคุณสมบัติใหม่ๆ ดังนี้

 • สามารถตั้งค่าให้ MPAccess อ่านชื่อเพลงให้โดยอัตโนมัติได้ในขณะที่เปลี่ยนเพลง
 • ถ้า MPAccess กำหนดค่าภาษาที่ใช้อยู่ใน winamp หรือ fooba2000 ไม่ได้จะกำหนดภาษาเป็นภาษาอังกฤษ
 • ดูชื่อเพลงที่กำลังเล่นใน track info buffer ได้
 • MPAccess now performs a left or right click when pressing enter or shift+enter on a tree item in the Foo_UPnP component?s UPnP Browser