ส่วนเสริมตัวนี้จะทำให้ NVDA อ่านคำสั่ง select all, copy, paste, cut, undo, redo เมื่อเรากดคีย์ลัดของคำสั่งเหล่านี้ โดยพื้นฐานแล้ว ท่านอาจจะสังเกตว่าในโปรแกรม NVDA มันจะไม่ออกเสียงคำสั่งข้างต้นเมื่อเราใช้งานมัน (ยกเว้นกรณีบนเบราว์เซอร์) ซึ่งในจุดนี้หลายคนก็อาจรู้สึกแปลกๆ อาจจะไม่แน่ใจว่าตกลงที่เรากดคำสั่งไปแล้ว มันได้หรือไม่ได้นะ เพื่อความแน่ใจก็อาจใช้ส่วนเสริมตัวนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่าน

คุณสมบัติและคีย์ลัด ทำให้โปรแกรม NVDA อ่านออกเสียงคำสั่ง Control+a (select all), Control+c (copy), Control+v (paste), Control+x (cut), Control+z (undo), Control+y (redo) เมื่อติดตั้งแล้วจะใช้งานได้ทันที ไม่มีส่วนของการตั้งค่าใดๆ หากไม่ต้องการใช้ก็ต้องถอนการติดตั้งส่วนเสริมตัวนี้ไปเลย

ผู้พัฒนา: Peter V?gner peter.v@datagate.sk
ขนาด: 10 KB