ส่วนเสริมตัวนี้ข้อดีก็คือมาในรูปแบบของ NVDA add-on สามารถติดตั้งและใช้งานได้เหมือนๆ กับส่วนเสริมตัวอื่นๆ แต่ข้อเสียก็คือ มันมีฟีเจอร์หรือคำสั่งที่ใช้ได้ในโปรแกรม Winamp ได้น้อยกว่าโปรแกรม MPAccess อยู่บ้าง (เล็กน้อย)

คุณสมบัติและคีย์ลัด

 • s togle shuffle on/off
 • เปิดหรือปิดการเล่นแบบสุ่ม
 • r togle repeat on/off
 • เปิดหรือปิดการเล่นซ้ำ
 • F5 mute playback
 • ปรับระดับเสียงเป็น 0% หรือปิดเสียงนั่นเอง
 • F6 set playback volume to 25%
 • ปรับระดับเสียงเป็น 25%
 • F7 set playback volume to 50%
 • ปรับระดับเสียงเป็น 50%
 • F8 set playback volume to 100%
 • ปรับระดับเสียงเป็น 100%
 • Shift+LeftArrow pan Left
 • ปรับให้เสียงดังเฉพาะด้านซ้าย
 • Shift+RightArrow pan Right
 • ปรับให้เสียงดังเฉพาะด้านขวา
 • Shift+UpArrow pan Center
 • ปรับให้เสียงกลับมาดังทั้งสองด้าน
 • Control+Shift+t speaks total Track Length
 • อ่านความยาวของแทรคที่กำลังเล่นอยู่
 • Control+Shift+e speaks track Elapsed Time
 • อ่านระยะเวลาที่เล่นไปแล้วในแทรคนั้นๆ
 • Control+Shift+r speaks track Remaining Time
 • อ่านระยะเวลาที่เหลือของแทรคนั้นๆ
 • Shift+r Review the end of track "last 6 seconds by default"
 • กระโดดไปเล่นตำแหน่ง 6 วินาทีสุดท้ายในแทรคนั้นๆ (สำหรับค่ามาตรฐาน)
 • Control+r Set the review time "in seconds" for use with Review End of Track command
 • กำหนดระยะเวลาที่จะเล่นในคำสั่งก่อนหน้า (เป็นวินาที)
 • Shift+j Set alternate jump time "in seconds"
 • กำหนดระยะเวลาที่จะใช้กรอ (สำหรับคำสั่งถัดไป)
 • Control+RightArrow alternate Jump Forward "6 seconds by default"
 • กรอไปข้างหน้า 6 วินาที (สำหรับค่ามาตรฐาน)
 • Control+LeftArrow alternate Jump Backward "6 seconds by default"
 • กรอถอยหลังไป 6 วินาที (สำหรับค่ามาตรฐาน)

ผู้พัฒนา: Hrvoje Katic hrvojekatic@gmail.com NVDA-addon-team
ขนาด: 101 KB

ที่มา - https://addons.nvda-project.org/addons/extendedWinamp.en.html