ส่วนเสริมตัวนี้ก็ทำหน้าที่ง่ายๆ ตามชื่อของมันเลยครับ คือเอาไว้ ขอย้ำว่า "อ่าน" เท่านั้น การแจ้งเตือนบน Windows ของเรา ที่แจ้งเตือนขึ้นมาในรูปแบบของ Balloon

เพราะว่าในบางครั้ง เมื่อมี balloon แจ้งเตือนขึ้นมา ถึงแม้ว่าโปรแกรม NVDA จะอ่านข้อความนั้นให้เราฟังทันที แต่มันก็มีโอกาสที่เราจะฟังไม่ทัน หรือไม่ได้อยู่ฟังในขณะนั้น ส่วนเสริมตัวนี้ก็จะเข้ามาเป็นประโยชน์ในจุดนี้แหละครับ เพราะมันจะเก็บการแจ้งเตือนที่เป็น balloon ไว้ให้เรา และเราสามารถมากดอ่านย้อนหลังได้

โดยที่ตัวส่วนเสริมตัวนี้จะเก็บค่า balloon ที่แจ้งเตือนขึ้นมาไว้ทั้งหมดเรื่อยๆ จนกว่าเราจะปิดโปรแกรม NVDA ไป ตัวส่วนเสริมถึงจะ reset ค่าใหม่

คุณสมบัติและคีย์ลัด: ใช้อ่านการแจ้งเตือนในรูปแบบ balloon ย้อนหลังได้ โดยกดคำสั่ง NVDA+shift+F11

ผู้พัฒนา: Oriol gomez
ขนาด: 6 KB