ส่วนเสริมตัวนี้จะทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึง Toolbar ของโปรแกรมต่างๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น จากเดิมที่ผู้ใช้จะต้องใช้คำสั่งในวัตถุนำร่อง เมื่อผู้ใช้ติดตั้งส่วนเสริมตัวนี้ จะสามารถใช้คำสั่งเพียงไม่กี่ปุ่มเพื่อเข้าถึง นำร่อง และใช้งาน toolbar เหล่านั้นได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติและคีย์ลัด:

  • Alt+applications ใช้คำสั่งนี้เพื่อเริ่มเข้าถึง toolbar ในโปรแกรมที่กำลังใช้งานอยู่
  • ลูกศรซ้าย/ขวา ในกรณีที่โปรแกรมที่ท่านกำลังใช้งานมี toolbar มากกว่า 1 อัน คำสั่งนี้จะนำท่านไปยัง toolbar ที่อยู่ก่อนหน้าหรือถัดไป
  • ลูกศรขึ้น/ลง เลื่อนไปยังคำสั่งต่างๆ ใน toolbar ที่ท่านกำลังเข้าถึงอยู่
  • Enter ใช้งานคำสั่งที่เคอร์เซอร์กำลัง focus อยู่
  • SpaceBar เป็นการจำลองการคลิกปุ่มเม้าส์ซ้ายบนคำสั่งที่เคอร์เซอร์ focus อยู่
  • Applications/shift+F10 เป็นการจำลองการคลิกปุ่มเม้าส์ขวาบนคำสั่งที่เคอร์เซอร์ focus อยู่
  • Escape ออกจากการใช้งาน toolbar

หมายเหตุ: การกดคำสั่งต่างๆ อาจเป็นการทำให้ท่านออกจากการโฟกัสใน Toolbar จากการเรียกใช้โดยส่วนเสริมตัวนี้ โปรดสังเกตว่าท่านยังอยู่ใน Toolbar อยู่หรือไม่

ข้อเสนอแนะ

  • ส่วนเสริมอาจยังไม่ทำงานในแอพพลิเคชัน Mozilla ในครั้งแรกหลังจากติดตั้งหรืออัพเดท ให้ท่าน restart NVDA และ Mozilla เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
  • ใน LibreOffice การกำหนดค่าที่ดีที่สุดคือค่าดีฟอลต์หรือแถบเครื่องมือเดี่ยวให้ตั้งค่าในมุมมองเมนู / แถบเครื่องมือ

ผู้พัฒนา: Alberto Buffolino a.buffolino@gmail.com
ขนาด :88 KB

ที่มา - https://addons.nvda-project.org/addons/toolbarsExplorer.en.html