ส่วนเสริมตัวนี้จะทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกการตั้งค่าเสียงที่ผู้ใช้ต้องการและไม่ต้องการให้ปรากฏในริงคีย์ได้ เพื่อทำให้ผู้ใช้ตั้งค่าเสียงโดยใช้ริงคีย์ได้สะดวกขึ้น นอกจากนั้น ผู้ใช้ยังสามารถเลือกการตั้งค่าเสียงที่ต้องการในแต่ละโปรไฟล์ที่ผู้ใช้สร้างไว้ได้อีกด้วย
โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ใช้จำเป็นต้องติดตั้ง NVDA 2019.2 ขึ้นไปจึงจะสามารถติดตั้งส่วนเสริมตัวนี้ได้

วิธีการใช้งานส่วนเสริมคือ หลังจากที่ผู้ใช้ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ให้ไปที่เมนูการตั้งค่าของ NVDA แล้วเลื่อนไปที่หมวด Synth ring settings selector หลังจากนั้นให้กด tab และใช้ space bar เพื่อเลือกการตั้งค่าเสียงที่ผู้ใช้ต้องการให้ปรากฏในริงคีย์
โดยที่การตั้งค่าเสียงที่ผู้ใช้เลือกได้นั้นจะขึ้นอยู่กับตัวสังเคราะห์เสียงที่ผู้ใช้กำลังใช้งานอยู่ ณ ขณะที่เข้าไปตั้งค่า ว่าจะรองรับการตั้งค่าเสียงอะไรบ้าง
โดยค่าปริยายที่ส่วนเสริมตัวนี้ตั้งมาคือ ให้การตั้งค่าเสียงทั้งหมดของตัวสังเคราะห์เสียงนั้นๆ ปรากฏในริงคีย์
และหลังจากผู้ใช้เลือกการตั้งค่าเสียงที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว ให้ tab ไปที่ปุ่ม OK แล้วกด Enter หรือ space bar

ผู้พัฒนา: David CM dhf360@gmail.com
ขนาด: 5 KB

ที่มา - https://addons.nvda-project.org/addons/synthRingSettingsSelector.en.html