ส่วนเสริมตัวนี้จะช่วยให้การคัดลอกข้อความสะดวกยิ่งขึ้น เพราะเราสามารถคัดลอกข้อความที่อยู่ต่างตำแหน่งกัน (ไม่สามารถคลุมดำได้พร้อมกันภายในครั้งเดียว) ได้สะดวกขึ้น โดยที่ไม่ต้องเอาข้อความก่อนหน้าไปวาง แล้วมาคัดลอกใหม่ แต่สามารถเลือกส่วนถัดไป แล้วกดคำสั่งเพื่อให้ข้อความไปเรียงกันอยู่ใน clipboard ไว้ก่อน พอคัดลอกครบแล้ว ก็ค่อยกดวางรอบเดียว

วิธีใช้ก็ง่ายๆ เพียงคลุมดำข้อความที่ต้องการคัดลอกตามปกติ แต่แทนที่เราจะกดคำสั่ง CONTROL+c เพื่อ copy เมื่อติดตั้งส่วนเสริมตัวนี้แล้ว เราสามารถกดคำสั่ง NVDA+Windows+c เพื่อ copy ข้อความที่คลุมดำ ไปอยู่ใน clipboard ได้ แล้วจากนั้นก็ไปคลุมดำ ส่วนถัดๆ ไป และเมื่อกดคำสั่งเดิม NVDA+shift+e ข้อความที่คลุมดำทีหลัง ก็จะไปอยู่ใน clipboard ต่อจากข้อความที่คลุมดำไว้รอบแรก และสามารถคัดลอกข้อความเพิ่มเข้าไปใน clipboard ได้เรื่อยๆ เมื่อต้องการล้างข้อความใน clipboard ให้ใช้คำสั่ง NVDA+Windows+x และเมื่อต้องการวางข้อความทั้งหมดที่คัดลอกไว้ใน clipboard ก็ใช้คำสั่ง CONTROL+v ตามปกติ

ข้อสังเกต: ข้อความแต่ละครั้งที่เพิ่มเข้าไปใน clipboard เมื่อนำไปวางแล้วจะอยู่แยกกัน (สามารถกำหนดสิ่งที่จะเป็นตัวขั้นข้อความได้ โดยเข้าไปตั้งค่าได้จาก NVDA menu > preferences -> Clip Contents Designer settings
และเมื่อเราไปคัดลอกอย่างอื่น เช่นโอนย้ายไฟล์ ข้อความใน clipboard ที่มีอยู่ ก็จะถูกล้างโดยปริยาย
ส่วนเสริมตัวนี้เป็นตัวแทนของส่วนเสริม AppendText คุณสามารถติดตั้งส่วนเสริมตัวนี้โดยไม่จำเป็นต้องถอนการติดตั้ง AppendText ก่อน หากคุณติดตั้ง appendText ไว้อยู่แล้ว ในขั้นตอนการติดตั้งส่วนเสริมตัวนี้ จะมีกล่องข้อความขึ้นมาถามให้คุณยืนยันว่าต้องการถอนการติดตั้ง AppendText เลยหรือไม่

คุณสมบัติและคีย์ลัด:

  • NVDA+Windows+c เพิ่มข้อความที่คลุมดำไว้เข้าไปใน clipboard
  • NVDA+Windows+x ล้างข้อความที่อยู่ใน clipboard
  • NVDA+Windows+F9 กดเพื่อยืนยันตำแหน่งเริ่มต้นในการคลุมดำข้อความ จากนั้นเราสามารถเลื่อนเคอเซอร์ไปได้เรื่อยๆ โดยไม่ต้องกด Shift เพื่อ select และพอเราไปอยู่ยังจุดสุดท้ายที่ต้องการเลือกข้อความแล้ว ก็ให้กดคำสั่ง NVDA+Windows+c เพื่อคัดลอกข้อความได้ทันที ข้อความจะถูกคัดลอกตั้งแต่ตำแหน่งแรกที่เคอเซอร์อยู่ตอนกดคำสั่งนี้ จนถึงตำแหน่งสุดท้ายที่เราเลื่อนเคอเซอร์ไปหยุด
  • เราสามารถกำหนดสิ่งที่จะมาเป็นตัวขั้นระหว่างข้อความแต่ละชุดที่เราคัดลอกไว้ในคลิปบอร์ดได้ จากใน NVDA menu -> Preferences -> Clip Contents Designer settings และเรายังสามารถติ๊กที่ช่อง Copy settings เพื่อเก็บการตั้งค่าตัวขั้นที่ว่านี้ไว้ยังโฟลเดอร์ที่เก็บการตั้งค่าของโปรแกรม NVDA ได้อีกด้วย

ผู้พัฒนา: Noelia Ruiz Martínez nrm1977@gmail.com
ขนาด: 331 KB


ที่มา - https://addons.nvda-project.org/addons/clipContentsDesigner.en.html