ผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows คงรู้จักและใช้งานชุดโปรแกรม Microsoft office กันเป็นอย่างดี ซึ่งโปรแกรมที่คนตาบอดเราได้มีโอกาสใช้งานโดยมากก็จะเป็น word excel และ powerpoint แต่นอกจากทั้ง 3 โปรแกรมนั้นแล้ว ในชุด microsoft office ยังมีโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งซึ่งเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมอย่างมาก โปรแกรมนั้นคือ Microsoft outlook

Microsoft outlook เป็น email client สำหรับใช้งานในองค์กรซึ่งมีติดมากับชุด Microsoft office และได้รับความนิยมในองค์กรต่างๆ เป็นอย่างมาก ดังนั้นทางผู้พัฒนา NVDA จึงได้รับคำเรียกร้องจำนวนมากให้พัฒนา NVDA ให้รองรับ Microsoft outlook เพื่อให้คนตาบอดที่อยู่ในองค์กรเหล่านั้นสามารถใช้โปรแกรมดังกล่าวร่วมกับ NVDA ได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยขณะนี้เริ่มมีการรองรับ Microsoft outlook แล้วใน NVDA รุ่น 2014.2 snapshot และถ้าหากการทดสอบการใช้งานเป็นไปได้ด้วยดี การรองรับนี้จะอยู่ใน NVDA 2014.3 stable

ส่วนที่มีการพัฒนา NVDA ให้สามารถใช้งานใน outlook ได้แล้วในขณะนี้มี 2 ส่วน คือ e-mail message list และ calendar ส่วนของ message list ได้มีการตัดการอ่านข้อมูลบางอย่างซึ่งไม่จำเป็นในการใช้งานออก และการอ่านหัวข้อของ row และ column ใน message list จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของผู้ใช้ในกล่องข้อความการตั้งค่า Document formatting และผู้ใช้สามารถใช้คำสั่ง Control+alt+ลูกศรซ้าย/ขวา เพื่อเลื่อนอ่านข้อมูลใน message list ได้

การรองรับ message list นี้จะใช้ได้เฉพาะ outlook 2010 และ outlook 2013 ซึ่งติดตั้งบน windows 7 และ windows 8 เท่านั้น ส่วน calendar เมื่อใช้คำสั่งต่างๆ เช่น ลูกศรขึ้น/ลง/ซ้าย/ขวา ปุ่ม home/end และคำสั่งอื่นๆ เลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลต่างๆ ใน calendar NVDA จะอ่านวันที่ของ calendar เหล่านั้นและจะอ่านวันที่ใหม่ทุกครั้งที่ผู้ใช้เลื่อนไปยังวันที่ใหม่ นอกจากนั้น NVDA จะอ่านเวลาของวันที่นั้นๆ ในแต่ละช่วงเวลา และอ่านการนัดหมายในช่วงเวลานั้นๆ ด้วย ซึ่งเมื่อมีการนัดหมายในช่วงเวลาที่ผู้ใช้กำลังอ่านข้อมูลอยู่ ผู้ใช้สามารถใช้คำสั่ง tab และ shift+tab เพื่อเลื่อนไปตามการนัดหมายต่างๆ ในช่วงเวลานั้นได้ กล่าวคือในการเลื่อนไปตามส่วนต่างๆ ใน calender ในแต่ละครั้ง NVDA จะอ่านเวลาของการนัดหมาย วันที่ (ในกรณีที่มีการเลื่อนไปที่วันที่ใหม่) และหัวข้อของการนัดหมายนั้นๆ การรองรับนี้จะสามารถใช้ได้กับ outlook 2007 outlook 2010 และ outlook 2013 ที่ลงบน windows ทุก version

แม้การรองรับดังกล่าวจะอยู่ในระหว่างพัฒนา แต่ทางผู้พัฒนาต้องการให้ผู้ใช้ NVDA ทดลองใช้การรองรับดังกล่าว และแจ้งผลการใช้งานกลับไปให้ผู้พัฒนาเพื่อปรับปรุงการใช้งาน NVDA ร่วมกับ Microsoft outlook ให้ดียิ่งขึ้น สำหรับผู้ที่ต้องการทดลองใช้การรองรับดังกล่าวสามารถดาวน์โหลด NVDA snapshot ได้ ที่นี่ และสำหรับผู้ที่ต้องการแจ้งผลการใช้งานการรองรับนี้สามารถแจ้งการใช้งานและปัญหาต่างๆ ได้ที่หน้า

ที่มา - NVDA blog