จุดเด่นของเวอร์ชั่นนี้คือ การอ่านอักษรเบรลล์ได้ง่ายขึ้น, การแสดงผลรูปแบบของเอกสารโดยอักษรเบรลล์, เข้าถึงข้อมูลของรูปแบบและพัฒนาการแสดงผลใน Microsoft word ได้มากขึ้น และ รองรับ iTunes Store

คุณสมบัติใหม่ๆ

 • NVDA สามารถพูดจำนวนแถบและช่องว่างของหน้าบรรทัดนั้นๆ ตามที่ถูกพิมพ์ลงไป ซึ่งการอ่านนี้สามารถเปิดใช้ได้โดยเลือก report line indentation ใน document formatting dialogue
 • สามารถตรวจจับคำสั่งต่างๆ ที่ถูกกดโดยแปลงมาจาก KeyBoard ทางเลือก เช่น on-screen keyboards และ speech recognition
 • สามารถตรวจจับสีบน Windows command consoles
 • การแสดงผลอักษรเบรลล์สามารถแสดงตัวอักษรที่มีการทำตัวหนา ตัวเอียง และขีดเส้นใต้ได้
 • สามารถแสดงข้อมูลต่างๆ ใน Microsoft word ได้มากขึ้น ได้แก่
  • รายละเอียดต่างๆ ในบรรทัด เช่น เลข footnote และ endnote ระดับหัวข้อ existance of comments table nesting levels สีของลิงค์และข้อความ
  • รายงานเมื่อมีการเข้าสู่ส่วนต่างๆ ของเอกสาร เช่น เนื้อหาของ comment เนื้อหาของ footnote และ endnote และเนื้อหาของ header และ footer
 • รองรับ itunes store สำหรับหน้าเว็บที่ใช้ WebKitก็สามารถใช้ nvda อ่านได้ด้วย
 • ในโปรแกรม Adobe Digital Editions 1.8.1 เป็นต้นไป หน้าของหนังสือจะถูกเปิดโดยอัตโนมัติ โดยใช้คำสั่ง say all
 • สามารถตั้งให้มีหรือไม่มีการรายงาน frame ในเอกสารได้ใน Document Formatting preferences
 • Sleep mode จะถูกใช้โดยอัตโนมัติเมื่อมีการใช้ open book

ส่วนของ การแสดงผลบน Braille Display

 • สามารถแสดงผลข้อความที่ถูกเลือกโดยใช้จุด 7 และ 8
 • รายงานข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งต่างๆ ในเอกสาร เช่น ลิงค์ ปุ่ม และหัวข้อ
 • รองรับ braille display ของ hedo ProfiLine และ MobilLine USB
 • NVDA จะพยายามหลีกเลี่ยงคำที่ถูกแบ่งออกจากกันในอักษรเบรลล์ถ้าเป็นไปได้โดยตั้งเป็นค่าเริ่มต้น ซึ่งสามารถปิดการตั้งค่าได้ใน Braille Settings
 • สามารถตั้งค่า braille display ให้แสดงผลทีละย่อหน้าแทนการแสดงผลทีละบรรทัดได้ ซึ่งจะทำให้สามารถอ่านได้สะดวกขึ้นสำหรับข้อความที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถตั้งค่าได้ที่ paragraphs option ใน Braille Settings
 • ใน browse mode สามารถกดสิ่งต่างๆ โดยใช้ braille display ได้

รองรับภาษาใหม่ๆ เพิ่มคือ Norwegian Bokm?l, Traditional Chinese (Hong Kong).

อัพเดตเสียงพูด eSpeak (เสียงมาตรฐานที่ติดมากับโปรแกรม) ให้เป็นรุ่น 1.46.02

บั๊กที่ถูกแก้ไขจากรุ่นก่อน ได้แก่

 • สามารถใช้ Browse mode กับเนื้อหา flash ที่เปิดแบบเต็มหน้าจอได้แล้ว
 • ปรับปรุงคุณภาพเสียง เมื่อใช้ Sapi5 ร่วมกับ soundcard ที่ไม่ใช่มาตรฐาน (Microsoft Sound Mapper)

สามารถอ่านสิ่งที่เพิ่มเติมและสิ่งที่มีการปรับปรุงแบบเต็มๆ ได้จาก What's New in NVDA 2012.1

และสามารถเลือก download NVDA 2012.1 ได้ในแบบ