ปล่อยออกมาให้ดาวน์โหลดกันแล้วครับ สำหรับ NVDA รุ่น 2020.1 หลังจากการปล่อย NVDA 2019.3 ออกมาเมื่อไม่นานนี้ ดังนั้นการปรับปรุง feature ต่างๆ ใน NVDA รุ่นนี้จึงมีไม่มากนัก เน้นไปที่การแก้บั๊กเป็นหลักซะมากกว่า จะมีอะไรบ้าง เราไปดูกันเลยครับ

ฟีเจอร์ใหม่

 • NVDA สามารถอ่านรายการใน List Box ของ Chrome ที่ผู้ใช้เลือกได้
 • ผู้ใช้ซึ่งใช้อุปกรณ์ที่มี touch screen สามารถแตะด้วย 1 นิ้ว แล้วค้างไว้เพื่อคลิกเมาส์ปุ่มขวา 1 ครั้งได้

การปรับปรุงและการแก้ไขบั๊กต่างๆ ใน NVDA 2020.1

 • เมื่อผู้ใช้กำลังใช้คำสั่งอ่านทั้งหมดอยู่ NVDA จะป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เข้าสู่โหมด lock หรือ sleep
 • แก้ไขให้ NVDA สามารถอ่านอักขระ Unicode minus symbol (U+2212) ได้
 • เมื่อผู้ใช้ติดตั้งส่วนเสริมจากตัวจัดการส่วนเสริม NVDA จะไม่อ่านชื่อของไฟล์และโฟลเดอร์ที่ผู้ใช้เลือกซ้ำ
 • ปรับปรุงให้ NVDA อ่านสถานะของ check box ในเบราส์โหมดได้อย่างถูกต้องมากขึ้น
 • NVDA สามารถอ่านสถานะของ ARIA switch controls ได้ถูกต้อง ไม่อ่านสถานะขัดแย้งกัน เช่น not press check หรือ press check
 • SAPI4 voices should no longer refuse to speak certain text. ตัวสังเคราะห์เสียงที่ใช้ระบบ Sapi4 จะสามารถอ่านข้อความได้ครบถ้วน (แปลมั่ว ห้าๆ)
 • ในเบราส์โหมด เมื่อผู้ใช้กดปุ่มลูกศรในขณะที่มีการเลือกข้อความใดข้อความหนึ่งอยู่ NVDA จะอ่านข้อความที่ถูกยกเลิกการเลือกให้ผู้ใช้ฟัง
 • เมื่อการโหลดตัวสังเคราะห์เสียง eSpeak ผิดพลาด NVDA จะไม่ปิดตัวเองอีก
 • ในขณะที่ผู้ใช้กำลังใช้คำสั่งอ่านทั้งหมด โดยเปิด Allow skim reading in Say All ไว้ด้วย เมื่อผู้ใช้กดปุ่มลูกศรเพื่อออกจากตารางหรือรายการที่กำลังอ่านอยู่ NVDA จะไม่อ่าน exiting the list หรือ exiting the table ซ้ำๆ อีก
 • ปรับปรุงการใช้ mouse tracking ใน Internet Explorer

เช่นเคย ท่านสามารถกด Check for Update ได้จาก NVDA menu หรือเข้าไปกดดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้ง NVDA 2020.1 ได้จากหน้า Download บนเว็บของเรา