ส่วนเสริมตัวนี้จะช่วยให้เราอ่านข้อความใน status bar เมื่อเราอยู่ในหน้าต่าง Windows Explorer ได้

คุณสมบัติและคีย์ลัด:

ช่วยให้เราเข้าถึงข้อความใน Status bar ในหน้าต่าง Windows Explorer

กด NVDA+end (desktop keyboard layout) หรือ NVDA+Shift+end (labtop keyboard layout) เพื่ออ่านข้อความใน Status bar ของ Windows Explorer
โดยส่วนเสริมจะอ่านจำนวน file/folder ทั้งหมดใน folder ที่เราอยู่ว่ามีทั้งหมดกี่ item และ เราเลือกไว้กี่ item และบอกขนาดไฟล์ที่เราเลือกไว้รวมทั้งหมดอีกด้วย

ผู้พัฒนา: Rui Fontes rui.fontes@tiflotecnia.com
ขนาด: 12 KB

ที่มา - https://nvda.groups.io/g/nvda/message/77303