ผู้ใช้ NVDA ทั่วไป อาจไม่ทราบว่า ในต่างประเทศ หลายประเทศมีการฝึกอบรมการใช้งาน NVDA กันอย่างแพร่หลาย ผู้ที่จะเป็นวิทยากรก็ย่อมต้องผ่านการอบรมและได้การรับรองจากหน่วยงานซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงการ NVDA โดยตรง ซึ่งในปัจจุบันคือ NVAccess

ก่อนหน้านี้ การจะได้ใบรับรองดังกล่าว อาจต้องผ่านการอบรมจากทาง NVAccess โดยตรง ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายทั้งค่าเดินทาง ค่าอบรม แต่ตอนนี้เราสามารถรับใบรับรอง “NVDA Certified Expert” นี้ผ่านทางหน้าเว็บแบบออนไลน์ได้แล้ว

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเข้าไปทำแบบทดสอบดังกล่าวได้จาก https://certification.nvaccess.org/ โดยแบบทดสอบนี้จะทดสอบท่านในทุกแง่มุมของการใช้งานโปรแกรม NVDA โดยมีเวลาจำกัดให้ทำ 1 ชั่วโมงเท่านั้น ท่านสามารถทำแบบทดสอบนี้ได้ฟรี และถ้าท่านสามารถทำผ่านเกณฑ์ของทาง NVAccess แล้ว สามารถจ่ายเงินเพื่อขอใบรับรอง “NVDA Certified Expert” ได้ในราคา 100 AUD หรือ 75 USD (ราว 2,600 บาท)

โดยสิ่งที่ท่านจะได้รับได้แก่

 • ใบรับรองส่วนบุคคล ในรูปแบบของไฟล์ PDF (Accessible PDF) สามารถนำไป print ได้
 • โลโก้ "NVDA Certified Expert" สำหรับท่านเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่าฉันได้รับการรับรองแล้วนะ ตัวอย่างในการใช้งาน เช่น เว็บไซต์, อีเมล, ลายเซ็น, นามบัตร หรือใบปลิว
 • แสดงชื่อของท่านบน หน้าเว็บการรับรองอย่างเป็นทางการ
 • ความรู้จากการสนับสนุนของคุณจะช่วยทำให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าถึงได้ทั่วโลก

แบบทดสอบดังกล่าว จะมีหัวข้อที่ท่านควรศึกษาเตรียมตัวดังต่อไปนี้

 • เริ่มต้นการตั้งค่าพื้นฐานและการใช้ NVDA
 • การสำรวจสิ่งต่างๆ บนระบบปฏิบัติการ Windows และรายงานโฟกัสหรือหัวเรื่องหน้าต่างปัจจุบัน
 • การสลับไปมาระหว่างโปรแกรม, การเข้าถึง Start menu, Task bar และ System tray
 • การใช้งาน NVDA menu และความคุ้นเคยกับรายการเมนูต่างๆ
 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งค่า วิธีเข้าถึงเมนูการตั้งค่า และวิธีเปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆ
 • การเปลี่ยนการตั้งค่าด้วยการกดแป้นพิมพ์บนเดสก์ท็อปหรือแล็ปท็อป
 • การอ่าน, การเขียน, การแก้ไขและการสำรวจเอกสาร
 • การเลือก, คัดลอกและวาง การอ่านคลิปบอร์ด
 • การรายงานการจัดรูปแบบข้อความและการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบ
 • จัดการไฟล์ด้วย File Explorer / Windows Explorer
 • การเรียกดูเว็บ, การกรอกแบบฟอร์ม และการแก้ปัญหาในการนำทางหน้าเว็บที่เข้าถึงยาก
 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโฟกัสโหมดและเบราวซ์โหมด และวิธีสลับระหว่างสองโหมดนั้น
 • ใช้รีวิวเคอร์เซอร์ เพื่ออ่าน, นำทาง และคัดลอกข้อความ
 • การใช้การนำร่องวัตถุและการเปลี่ยนโหมดการทบทวน
 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้, สร้าง และเรียกใช้โปรไฟล์การกำหนดค่า
 • การติดตั้ง, การตั้งค่า NVDA และการสร้างสำเนาแบบพกพา
 • การเปลี่ยนการตั้งค่าอักษรเบรลล์โดยใช้ Add-on พจนานุกรมคำพูดและท่าทางสัมผัสในการป้อนข้อมูล

วัตถุประสงค์ของการทำแบบทดสอบนี้ เป้าหมายสูงสุดอาจคือการได้ใบรับรองจาก NVAccess แต่ประโยชน์ที่คุณจะได้ก็คือการทำความเข้าใจการใช้งานโปรแกรม NVDA ให้เข้าใจมากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างสะดวกขึ้น ผลประโยชน์ต่อผู้อื่นหรือสังคมก็คือ คุณอาจจะนำความรู้นี้ไปแบ่งปันให้ผู้อื่นต่อ ซึ่งจะเป็นการลดอุปสรรคในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคนตาบอดให้ลดน้อยลง

ที่มา - http://nvaccess.org/post/nvda-certified-expert-accreditation-now-available/

ความเห็นส่วนตัวจากผู้เขียน: แบบทดสอบดังกล่าวถือว่าไม่ยาก หากท่านใช้งาน NVDA ในชีวิตประจำวันได้คล่องอยู่แล้ว ถือว่าไม่ต้องศึกษาอะไรเพิ่มเติมเลย อุปสรรคอาจอยู่ที่ความสามารถด้านภาษาอังกฤษมากกว่า เพราะคำถามในแบบทดสอบเป็นภาษาอังกฤษ และอาจมีความกำกวมในบางข้อ ซึ่งถ้าเราทำความเข้าใจแบบเร็วๆ ก็อาจสับสนและตอบไม่ถูกได้

คำถามถือว่าอยู่ในระดับที่ผู้ใช้ทั่วไปตอบได้กันอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ถึงขั้นนักพัฒนาแต่อย่างใด โดยส่วนมากจะเป็นตัวเลือกให้ติ๊กแบบ ก ข ค อาจมีบางข้อเป็นให้เลือก ถูก ผิด บ้าง หรือมีบางข้อให้ติ๊กเลือกคำตอบได้มากกว่าหนึ่งคำตอบ ไม่มีข้อเขียน ^_^

แบบทดสอบแบ่งเป็น 14 ส่วน โดยแต่ละส่วนจะมีจำนวนข้อไม่เท่ากัน พอทำเสร็จแต่ละส่วน เราจะต้องกด next ไปยังส่วนถัดไป ซึ่งจะมีเวลาที่เหลือบอกว่าเราเหลือเวลาทำอีกกี่นาที ควรคำนวณเวลาตรงจุดนี้กันด้วย เพราะถ้าทำช้าเกินไปจนเวลาหมด เราก็ถือว่าทดสอบไม่ผ่าน แต่ถ้าทำเร็วเกินไป ระบบก็ไม่ได้อนุญาตให้เราย้อนกลับมาตรวจทานส่วนที่ผ่านไปแล้วได้เช่นกัน

ตัวอย่างคำถาม:

What is the official site to download NVDA from?